A településrendezéshez és –fejlesztéshez kapcsolódó szakmai publikációk

CsatolmányDátumMéret
[file] Justin Hyatt: Fenntartható közlekedés a városban - Útmutató önkormányzatoknak
2007
26/02/13 3:36 pm3.72 MB
[file] Tóth Z. (szerk.): Településtervezés I.
2007
26/02/13 3:36 pm586.35 KB
[file] Tóth Z. - Hübner M. (szerk.): A Településtervezés II.
2007
26/02/13 3:37 pm539.83 KB
[file] Tóth Z. - Hübner M. - Gömöry J. (szerk.): Településtervezés I.
Általános rész - Tervezés dokumentumai - Nemzetközi kitekintés 2003
26/02/13 3:37 pm266.24 KB
[file] László L. (szerk.): Terület- és településrendezési ismeretek - Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez
2006
26/02/13 3:37 pm3.99 MB
[file] Városfejlesztési Kézikönyv
Második, javított kiadás 2009
26/02/13 3:37 pm1.49 MB
CsatolmányDátumMéret
[file] Az aprófalvak népességmegtartó képességének állapota, változásai, irányai, illetve javításának lehetőségei
2006
26/02/13 3:47 pm473.57 KB
[file] Az aprófalvak népességmegtartó képességének állapota, változásai, irányai, illetve javításának lehetőségei - Kutatási jelentés
VÁTI, Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Nemzetközi Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda, 2009
26/02/13 3:47 pm9.77 MB
[file] Beépítéett területek új közterület-szabályozását előkészítő kutatások zárójelentése
Regioplan, 2008
26/02/13 3:48 pm8.64 MB
[file] Letenyei L.: Településtervezés és mentális térképezés
Falu Város Régió 2001/1
26/02/13 3:48 pm340.72 KB
[file] Szántó K. - F. Holényi M: Ökologikus településfejlesztés
1995
26/02/13 3:48 pm1.77 MB
[file] Rechnitzer J. (szerk.): Település és fejlesztés - A közszolgáltatások hatékonyságának növelése a településfejlesztésben
2007
26/02/13 3:48 pm2.9 MB
[file] Baranyai G. - Csapó O.: A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben
2008
26/02/13 3:48 pm228.06 KB
[file] Települési tervek érvényesülésének erősítése - Elemzés és javaslatok nemzetközi tapasztalatok alapján - Kutatási jelentés
VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Nemzetközi Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda, 2009
26/02/13 3:49 pm2.62 MB
[file] Tosics I.: Élhető vagy működő város?
2006
26/02/13 3:49 pm191.52 KB
[file] A mikrotérségi szintű településtervezés módszertanának kidolgozása - Káli-medence mintaterület
2008
26/02/13 4:02 pm672.83 KB
[file] A tervszerződés rendszerének hazai adaptálási lehetőségei
Kutatási zárótanulmány
20/01/11 10:08 am2 MB
[file] A magyarországi agglomerálódás folyamatának alakulása
Kutatási zárójelentés az 1991-1994 között végzett munkáról
20/01/11 10:20 am195.39 KB
[file] A településrendszer funkcionális és minőségi struktúrájának alakulása
Kutatási zárójelentés az 1991-1994 között végzett munkáról
20/01/11 10:20 am256.07 KB
[file] A lakotthely állomány változásai 1960–1990 között
Kutatási zárójelentése az 1994-1996 között végzett munkáról
20/01/11 10:21 am201.55 KB
SPECIAL - A Lechner, mint sokszorozó szervezet
 
A SPECIAL egy nemzetközi projekt, mely 2013 és 2016 között valósul meg az Intelligent Energy Europe program keretében. Fő célja a klíma- és energiatudatos akciótervezés, valamint a terület- és településtervezés közötti szakadék áthidalása. Ennek érdekében a partner szervezetek kidolgoztak egy nemzetközi tananyagot, melyet minden ország saját viszonyainak és célcsoportjának megfelelően adaptál, majd képzések keretében továbbad az energia és területi tervezésben közvetve vagy közvetlenül érintett szereplők részére. Ebben a munkában segítenek az úgynevezett sokszorozó (multiplier) szervezetek, melyek közül az egyik a Lechner Tudásközpont. Fő feladata a területi tervezéssel foglalkozó minisztériumi döntéshozók és a területi tervezők elérése és bevonása.
 
A 2015 szeptemberétől induló képzésekről részletesen olvashat a projekt honlapján:
 


További dokumentumok
CsatolmányDátumMéret
[file] KÉT HELYZETÉRTÉKELÉSI MÓDSZER BEMUTATÁSA (PÉCS, SZEGED PÉLDÁJÁN KERESZTÜL) SOKSZÍNŰ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉHEZ06/05/13 9:53 am1.02 MB
[file] FEJLŐDÉSI ENERGIÁK VIZSGÁLATA KÉT MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÖZPONTBAN (PÉCS, SZEGED)06/05/13 9:53 am567.88 KB
[file] A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS TÉRSÉGI AUTONÓMIA VIZSGÁLATA KÉT MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKÖZPONTBAN (PÉCS, SZEGED)06/05/13 9:53 am787 KB
[file] FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS VIZSGÁLATA PÉCSEN, SZEGEDEN
A VÁROSTERVEZŐK EURÓPAI TANÁCSA ÁLTAL 1998-BAN KÖZÖLT ÚJ ATHÉNI KARTA SZEMPONTJAI ALAPJÁN
06/05/13 9:53 am281.19 KB
[file] A településrendezés néhány mérnöki összetevője26/02/13 4:07 pm165.7 KB
[file] Antal Z. L. - Botos B. - Leidinger D.: Éghajlatváltozás és a helyi szintű cselekvés lehetőségei
2009
26/02/13 4:11 pm409.17 KB
[file] Schneller I.: Város és vidéke vándorúton
2008
26/02/13 4:17 pm52.03 KB
[file] Perger É.: Nagyvárosi térségek - kistérségek - Nagyvárosi funkciók - kistérségi szerepek
2008
26/02/13 4:15 pm824.27 KB
[file] Körmendy I.: A terepszint alatti létesítmények hatása a településrendezési eszközökre - A kérdés egyes elemeinek felvázolása
2008
26/02/13 4:10 pm59.58 KB
[file] Körmendy I.: A településrendezési tervek hatékonysága
2006
26/02/13 4:09 pm142.32 KB
[file] Körmendy Imre: Az illeszkedésről
2006
26/02/13 4:12 pm56.39 KB
[file] Körmendy I.: A településrendezési tervezés és az operatív településfejlesztés (megvalósítás) összefüggései
2005
26/02/13 4:11 pm68 KB
[file] Körmendy I.: Szemelvények a településrendezés műhelyéből
2005
26/02/13 4:17 pm163.68 KB
[file] Körmendy I.: A településtervezés továbbfejlesztésnek szempontjai
2003
26/02/13 4:09 pm151.05 KB
[file] Körmendy I.: A településrendezési tervek fejlesztési összefüggései
1998
26/02/13 4:08 pm79.22 KB
[file] Máté Zs.: A városszerkezet mint műemlék
Falu Város Régió 2001/6.
26/02/13 4:13 pm348.65 KB
[file] Somfai A..: A Kisalföldi és alföldi mezővárosok különbözősége, kisvárosi értékek védelme
Tér és Társadalom 2002/1
26/02/13 4:16 pm663.19 KB
[file] A tervszerződés rendszerének hazai adaptálási lehetőségei
Kutatási zárótanulmány
20/01/11 10:08 am2 MB
[file] Mezősi G. - Mucsi L. - M. Tóthné Farsang A.- Rakoczai J.: A városökológia - település és környezete kapcsolata
Alföldi Tanulmányok, 1998/99.
20/01/11 10:13 am638.54 KB
[file] Futó P.: A szociális városrehabilitáció esélyei Középső-Józsefváros és Külső-Erzsébetváros szlömösödő negyedeiben
2003
20/01/11 10:17 am442.76 KB
[file] Garamhegyi Á.- Révész B.: A területi marketing, mint az önkormányzatok versenyképességének egy lehetséges eszköze
2000
20/01/11 10:12 am209.53 KB
[file] Germuska P.: A szocialista városok létrehozása20/01/11 10:09 am172.8 KB
[file] Giczi J. - Sik E.: A települések kapcsolati tőkéjének egy típusa – a testvértelepülések
Szociológiai Szemle 2004/1.
20/01/11 10:09 am120.3 KB
[file] Világváros vagy világfalu
Avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban Önkormányzati anyag, 2004
20/01/11 10:17 am438.4 KB
[file] Önkormányzat, feladat, szervezet, pénz
Munkaanyag, 2005
20/01/11 10:04 am252.83 KB
[file] Dr. Kóródi J.: Az önkormányzatok kötelező középtávú tervezésének szükségességéről és a lehetőségekről
2005
20/01/11 10:04 am208.78 KB
[file] Piskóti I.: A régió és településmarketing kockázatai - a célrendszer és stratégiai döntési dimenziók20/01/11 10:14 am349.82 KB
[file] Közösségi bevonás és lakossági részvétel a városmegújításban
Szakmapolitikai ajánlások
25/01/11 3:32 pm85.1 KB
  •  
    A kiadványsorozat célja, hogy a területi tervezésben, térségi fejlesztésben alkalmazható új megoldásokat, jó gyakorlatokat mutasson be, mód­szertani és szemléleti hátterét, eszközeit bővítse, ezáltal segítve a területfejlesztési programokban, projektekben érintettek munkáját. A füzeteket a tervezésben-fejlesztésben érintett tervezőknek és döntéshozóknak, a projektgaz­dáknak, pályázóknak, valamint a térségfejlesztéssel kapcsolatba kerülő civileknek, vállalkozóknak, egyéb szerep­lőknek egyaránt ajánlják a szerkesztők. Az évente egy-két számmal megjelenő Területfejlesztési füzetek első száma  a Segédlet a közösségi tervezéshez c. gyakorlati útmutató, mely a részvételen alapuló közösségi tervezéshez nyújt segítséget.

  • A Falu Város Régió szakmai folyóirat, mely a hazai és az európai uniós területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, terület- és településrendezéssel, épített környezet védelmével, építésüggyel és lakásépítéssel kapcsolatos tanulmányokat, elemzéseket közöl. Rendszeresen hírt ad az e témákban rendezett szakmai eseményekről. A Falu Város Régió folyóiratot a korábban a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóságán (TTÉI) dolgozó, jelenleg az NTH szakmai műhelyét erősítő munkatársakszerkesztik és egy háromoldalú (NFM-BM-NGM) minisztériumi megállapodás értelmében a jövőben az NTH gondozza.


  • A negyedévenként megjelenő folyóiratban kiváló szakemberek, vidék- és területfejlesztők, önkormányzati szakértők, polgármesterek, szociológusok, vállalkozók cikkei, tanulmányai foglalkoznak a vidékkel, a helyi társadalommal és gazdasággal, az ökológiai szemléletű környezetgazdálkodással illetve a civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésekkel. A folyóirat 1985-2011 között Agroinform, 2012-től a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet gondozásában jelenik meg negyedévente. Az előfizetéssel kapcsolatos részletekről a http://www.agrarlapok.hu/elofizet.php oldalon lehet tájékozódni.