A Térportról

Nyomtatóbarát változat
A TÉRPORT szakmai portált a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. üzemelteti.
 
A TÉRPORT a szintén a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.  által működtetett Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) mindenki számára térítésmentesen elérhető internetes szolgáltatása.
 
A TÉRPORT célja, feladata
 
A TÉRPORT feladatairól a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) pontja rendelkezik:
A TeIR az 1. §-ban meghatározott céljának megvalósítása érdekében:
(1) térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat - elemzések, értékelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek, módszertani segédletek, tervbemutatók, helyes gyakorlat példái, szakkifejezések glosszáriuma, EU dokumentumok -, valamint a rendszer meta-adatbázisát és az alapadatokat az Interneten, az alrendszerként működtetett szakmai portál (TÉRPORT) segítségével;
 
Ennek a több témakört felölelő szakmai gyűjtő portálnak az a célja, hogy a szakmai és laikus érdeklődők számára egyaránt széleskörű, naprakész tájékoztatást nyújtson a területfejlesztés, településfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés, településrendezés témakörökben.
 
Bemutatjuk a területfejlesztés irányítási-megvalósítási szintjeit a történelmi kialakulástól napjainkig, és az ezekben bekövetkező változásokat. Szakterületenként és témakörönként ismertetjük a jogszabályi hátteret, intézményrendszert, az alapfogalmakat, a jelentősebb fejlesztési koncepciókat, fejlesztési programokat, területrendezési terveket, továbbá letölthető formában közzé tesszük a fontosabb szakmai dokumentumokat, tanulmányokat. Kiadványok és online folyóiratok listájával a szakirodalom megismerését segítjük.