Vármegyék területrendezési tervei

A hatályos vármegyei területrendezési tervek térképi mellékletei elérhetők az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerben. A korábbi tervek az alábbi linkeken érhetők el:
         
Baranya megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2012)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link          
Baranya megye Területrendezési Terve - övezetek (2012)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link
         
Bács-Kiskun megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2011)
(Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.) WMS link          
Bács-Kiskun megye Területrendezési Terve - övezetek (2011)
(Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.) WMS link
         
Békés megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2012)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link          
Békés megye Területrendezési Terve - övezetek (2012)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link
         
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2009)
(Forrás: M-Teampannon Kft.) WMS link          
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve - övezetek (2009)
(Forrás: M-Teampannon Kft.) WMS link
         
Csongrád megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2012)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link          
Csongrád megye Területrendezési Terve - övezetek (2012)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link
         
Fejér megye Területrendezési terve (2020)
(Forrás: Lechner Nonprofit Kft.) WMS link
  Fejér megye Területrendezési terve (2009)
Térségi szerkezeti terv
Övezetek
         
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési terve - térségi szerkezeti terv (2010)
(Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.) WMS link          
Győr-Moson-Sopron megye Területrendezési terve - övezetek (2010)
(Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.) WMS link
         
Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2010)
(Forrás: Cívisterv Bt.) WMS link          
Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve - övezetek (2010)
(Forrás: Cívisterv Bt.) WMS link
         
Heves megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2010)
(Forrás: Régió Kft.) WMS link          
Heves megye Területrendezési Terve - övezetek (2010)
(Forrás: Régió Kft.) WMS link
         
Jász-Nagykun-Szolnok megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2011)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link          
Jász-Nagykun-Szolnok megye Területrendezési Terve - övezetek (2011)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link
         
Komárom-Esztergom megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2011)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link          
Komárom-Esztergom megye Területrendezési Terve - övezetek (2011)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link
         
Nógrád megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2011)
(Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.) WMS link          
Nógrád megye Területrendezési Terve - övezetek (2011)
(Forrás: VÁTI Nonprofit Kft.) WMS link
         
Pest megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2012)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link          
Pest megye Területrendezési Terve - övezetek (2012)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link
         
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2011)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link          
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve - övezetek (2011)
(Forrás: Város-Teampannon Kft.) WMS link
         
Tolna megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2016)
(Forrás: Környezetterv Kft.) WMS link          
Tolna megye Területrendezési Terve - övezetek (2016)
(Forrás: Környezetterv Kft.) WMS link
         
Vas megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2010)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link          
Vas megye Területrendezési Terve - övezetek (2010)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link
         
Veszprém megye Területrendezési Terve - térségi szerkezeti terv (2011)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link          
Veszprém megye Területrendezési Terve - övezetek (2011)
(Forrás: Pestterv Kft.) WMS link
         

Baranya megye területrendezési terve

Elfogadási fázis

Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából
Készítette: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kht.
Budapest 2004. december
 
Vezető területrendező tervező:
Faragó Péter
Tervezők:
Erdélyi Zsófia
Faragóné Huszár Szilvia
Földesné Thurn Judit
Huszár Mária
Majorné Vén Mariann
Szilágyi Tibor
Munkatársak:
Majorossy Mária
Sarkadi Katalin
Vajda Ferencné
 
A megyei területrendezési terv
(1) A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
(2) A megye szerkezeti tervét a rendelet M=1:100.000 méretarányú 2. sz. rajzi melléklete*, a megyei övezetek határait a rendelet M=1:100.000 méretarányú 3. sz. rajzi
melléklete* tartalmazza az alábbiak szerint:
a) 3/1. számú melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezetéről;
b) 3/2. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről;
c) 3/3. számú melléklet a komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről;
d) 3/4. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéről;
e) 3/5. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről;
f) 3/6. számú melléklet a védett természeti terület övezetéről, a védett természeti terület védőövezetéről, a természeti terület övezetéről és az ökológiai (zöld) folyosó
övezetéről;
g) 3/7. számú melléklet a térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről;
h) 3/8. számú melléklet a tájképvédelmi terület övezetéről;
i) 3/9. számú melléklet a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetéről;
j) 3/10. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetéről, valamint a hullámtér és nyílt ártér övezetéről;
k) 3/11. számú melléklet a csúszásveszélyes terület övezetéről,
l) 3/12. számú melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetéről;
m) 3/13. számú melléklet a széleróziónak kitett terület övezetéről;
n) 3/14. számú melléklet a honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezetéről.
 
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Baranya megye területrendezési terve09/11/10 11:22 am13.44 MB

Bács-Kiskun megye területrendezési tervének módosítása 2011

Bács-Kiskun megye hatályos területrendezési tervét a Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 14/2006. (X. 3.) számú rendeletével fogadta el. A megyei területrendezési terv kidolgozásának alapja a 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint az azt követően megjelent, a területrendezési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeit rögzítő 1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet volt.
 
Időközben azonban megtörtént az OTrT aktuális felülvizsgálata, a módosított törvényt az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el. A törvény többek között előírta, hogy a már elfogadott megyei területrendezési terveket – közöttük a Bács-Kiskunmegyére vonatkozót is – 2011. december 31-ig a módosított törvénnyel összhangba kell hozni. Fenti törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Bács-Kiskunmegye területrendezési terve módosításának – központi forrásból is támogatott – elkészítésére a Megyei Önkormányzat által 2010 novemberében indított közbeszerzési eljárás alapján a VÁTI Nonprofit Kft. kapott megbízást. A tervezési szerződés ütemezése szerint az egyes munkafázisok időben úgy követik egymást, hogy a módosított megyei területrendezési terv elfogadási anyaga legkésőbb 2011 decemberében a Közgyűlés elé kerülhessen.
 
A megyei területrendezési terv módosításának jogszabályi háttere az OTrT törvény mellett alapvetően a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) számú Korm. rendelet.
 
Bács-Kiskunmegye területrendezési tervének módosítása ez utóbbi jogszabály felhatalmazása alapján – az előkészítő és a javaslattevő fázis összevonásával – egyfázisú tervezési folyamatban került kidolgozásra és egyeztetésre kiküldésre 2011. május - június hónapokban.
 
Az egyeztetési eljárás során beérkező és elfogadásra kerülő vélemények, valamint a területi tervtanács állásfoglalása alapján történik az egyeztetési anyag korrekciója, ami az elfogadási fázis kidolgozásának alapjául is szolgál.
 
Bács-Kiskun megye területrendezési tervének módosítása:
CsatolmányDátumMéret
[file] Stratégiai környezeti vizsgálat
Bács-Kiskun megye területrendezési tervének módosítása - Stratégiai környezeti vizsgálat
04/05/11 10:54 am788.78 KB
[file] Vizsgálatok
Bács-Kiskun megye területrendezési tervének módosítása - Vizsgálatok
04/05/11 10:54 am11.05 MB

Békés megye területrendezési tervének módosítása

A Békés Megyei Önkormányzat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) rögzített kötelezettségének eleget téve 2011. február 11-én döntött Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2005. (X. 7.) KT számú rendeletének – az OTrT-vel történő összehangolást szolgáló – módosításáról.
 
Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésén az egyeztetési eljárás lefolytatása céljából jóváhagyta a Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2005. (X. 7.) KT számú rendeletének módosítására vonatkozó egyeztetési dokumentációt.
 
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésének előírása szerint a területrendezési tervek elfogadás szempontjából fontos részeit tartalmazó dokumentációt társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni a TeIR-ben.
 
1. Elfogadásra kerülő munkarészek
2. Megalapozó munkarészek
3. Környezeti értékelés
4. Terviratok
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Békés Megye Területrendezési Terve Módosítás I. Kötet - Elfogadásra kerülő munkarészek
Javaslattevő tervfázis
Egyeztetési dokumentáció
2011. június
Készítette a PESTTERV Kft. a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából
20/07/11 10:52 am572.01 KB
[file] Békés Megye Területrendezési Terve Módosítás I. kötet - A határozat rajzi mellékletei
Javaslattevő tervfázis
Egyeztetési dokumentáció
2011. június
Készítette a PESTTERV Kft. a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából
20/07/11 10:52 am4.34 MB
[file] Békés Megye Területrendezési Terve Módosítás I. kötet - A rendelet rajzi mellékletei
Javaslattevő tervfázis
Egyeztetési dokumentáció
2011. június
Készítette a PESTTERV Kft. a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából
20/07/11 10:52 am11.94 MB
[file] Békés Megye Területrendezési Terve Módosítás II. Kötet - Megalapozó munkarészek
Javaslattevő tervfázis
Egyeztetési dokumentáció
2011. június
Készítette a PESTTERV Kft. a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából
20/07/11 10:53 am9.34 MB
[file] Békés Megye Területrendezési Terve Módosítás II. Kötet – Rajzi munkarészek
Javaslattevő tervfázis
Egyeztetési dokumentáció
2011. június
Készítette a PESTTERV Kft. a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából
20/07/11 10:53 am10.93 MB
[file] Békés Megye Területrendezési Terve Módosítás – Környezeti értékelés
Javaslattevő tervfázis
Munkaközi anyag
2011. június
Készítette: Dr. Kollányi László
Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén a PESTTERV Kft. megbízásából
20/07/11 10:53 am4.1 MB
[file] Békés Megye Területrendezési Tervének módosítása – vizsgálati dokumentáció továbbtervezés alapjául történő jóváhagyása
Kivonat Békés Megye Képviselő Testülete Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottsága 2011. május 2-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből
20/07/11 10:54 am950.66 KB

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési terve


TARTALOMJEGYZÉK
 
Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
 
1. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat 10/2009 (V. 5.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési terv szabályzatáról
1. számú melléklet: térségi szerkezeti terv
2. számú melléklet: építmények által igénybe vett térség
3. számú melléklet: országos és megyei övezetek
4. számú melléklet: Települések 3.1-3.15 számú melléklet szerinti országos és térségi (megyei) övezetekkel való érintettsége
 
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 37/2009 (IV. 30.) számú határozata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről
1. számú melléklet: sajátos megyei térségek, intézkedések tervlapjai
2. számú melléklet: települések 1.1-1.15 számú melléklet szerinti sajátos megyei térséggel,
Intézkedéssel való érintettsége
 
3. Alátámasztó munkarészek
 
4. Véleményezési eljárás eredménye
 
5. Helyzetelemzés (2007. Dec.)
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve
Letöltés (zip, 344,5 MB)
 
 
2009. Május
M-teampannon kft.
 
Megbízó:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Képviselője: dr. Ódor Ferenc, a Közgyűlés elnöke
 
Generáltervező:
M-Teampannon Kft.
1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.
Képviselője: Koszorú Lajos
 
Vezető területrendező
Koszorú Lajos M-Teampannon Kft.
Lázár Tibor Környezetterv Kft
 
Tervezők:
Tábori Attila M-Teampannon Kft.
Tóth Helga M-Teampannon Kft.
Polgár Judit Üzenet Kft
TR1 01-1346/02
R1 01-5041/01
Szántó Katalin M-Teampannon Kft.
Babós Gyula Pro Urbe Kft.
Becsák Péter Pro Urbe Kft.
Szilágyi Tibor Pro Urbe Kft.
Szőke Tamás Város-Teampannon Kft.
Tornai Mátyás Város és Gazdaság Kft.
 
Külső szakértők:
Tőkei Csaba BAZ MSZH Erdészeti Ig.
Vécsei Pál Dinamikus Tér Kft
Pintér András P&P Property Kft.
Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum
 
Munkatársak:
Czotter Dániel Környezetterv Kft.
Zombor Ágnes Pro Urbe Kft.
Munkácsi Péter Város-Teampannon Kft.
Koszorú Bálint
Németh József
Zsebe Gergely
 
TR2 01-2054/ 05
TRk-T 01-1011
KÉ-01-10856
 
A 2002-ben elkészült területrendezési terv elkészítésében részt vett:
Laposa József Környezetterv Kft.,
Bakos Tamás, M-Teampannon Kft.,
Vincze János , Nóvia Kft.,
Macsugáné Bacskai Andrea, Régió Kft.,
Gyarmati Edit, VÁTI Kht.,
Gyulai Iván, Nagy Dezső, Ökológiai Intézet

Csongrád megye területrendezési tervének módosítása

Egyeztetési anyag
 
Megbízó: Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal
Generáltervező: Város-Teampannon Kft.
 
Felelős területrendező tervezők:
Koszorú Lajos vezető területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Lázár Tibor vezető területrendező tervező Környezetterv Kft.
 
Tervezők:
Szántó Katalin területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Tábori Attila környezetgazdálkodási mérnök Város-Teampannon Kft.
Tóth Helga környezetgazdálkodási mérnök KÖTÁG Bt.
Balogh Tünde településrendező tervező Új Lépték Bt.
Várkonyi Gábor településtervező Új Lépték Bt.
Rhorer Ádám közlekedésmérnök Közlekedés Kft.
Polgár Judit szociológus
Lieszkovszky József Pál geográfus
Tornai Mátyás építész Város és Gazdaság Kft.
Magyar Gergely egy. hallgató gyakornok
 
Munkatárs: Munkácsi Péter, GEOMONT Bt.
 
Csongrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése – törvényi kötelezettségének megfelelően – 2011 márciusában megindította a megye 21/2005. (XII.1) rendelettel, továbbá a 183/2005 (IX.29.) sz. és 170/2005 (XI.24.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott területrendezési tervének módosítását. A megyei területrendezési terv (továbbiakban MTrT) elsősorban az országos, a térségi és a települési szintű szerkezetalakítási, rendezési szándékokat hivatott térben összehangolni. Fontos feladata továbbá a tervnek, hogy a magasabb szintű jogszabályok szabta keretek között – térben egymáshoz hangolja a települések egyedi szándékait, illetve a helyi és a térségi igényeket is. A megyei területrendezési terv módosításának jóváhagyása után csak azzal összhangban lévő településrendezési tervek hagyhatók jóvá. A módosítás várhatóan 2012 januárjában lép hatályba.
 
Bár a tervezők megbízása tervmódosításra szól, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 2005- ben jóváhagyott tervet megalapozó helyzetfeltárás 1997-ben, míg a területrendezési program 1999-ben készült. A javaslattevő fázis kidolgozása ugyan 2000-ben elkezdődött, ám az Országos Területrendezési Terv (OTrT) kidolgozásának elindulása miatt a tervezés leállt és csak az OTrT 2003. évi jóváhagyását követően folytatódott. A közel évtizedes csúszás ellenére a 2005-ben jóváhagyott terv alapjául az 1997-ben készült vizsgálat és az 1999-ben jóváhagyott program szolgált. Időben közelebbi átfogó helyzetfeltárás a 2007-ben jóváhagyott megyei területfejlesztési koncepcióhoz készült, ehhez azonban értelemszerűen számos olyan vizsgálati munkarész nem készült el, amire a területrendezésnek szüksége lenne. A 2009-ben bekövetkezett jogszabály-módosítás a vizsgálati tematikát tovább bővítette.
 
1. Jóváhagyandó munkarészek
 
1. Jóváhagyandó szöveg térképek nélkül
 
2. A Rendelet 1. sz. melléklete: Térségi szerkezeti terv
 
2.a) Térségi szerkezeti terv jelmagyarázat
 
3. A Rendelet 3. sz. melléklete: Övezeti tervlapok
 
4. Ajánlások, 2. sz. melléklet: Sajátos megyei térségek
 
5. Intézkedés, 2. sz. melléklet: Intézkedési tervlapok
 
 
2. Megalapozó munkarészek
 
3. Helyzetelemzés

Fejér megye területrendezési terve


A Fejér Megyei Közgyűlés rendelete, 2009.

Fejér Megye Közgyűlése 1/2009.(II. 13.) K. R. Sz. rendelete Fejér Megye Területrendezési Tervéről. Székesfehérvár, 2009. február 13.
 
I. Fejezet: Általános rendelkezések
 
II. Fejezet: A megyei területrendezési terv
 
III. Fejezet: A megye szerkezeti tervére vonatkozó szabályok
 
IV. Fejezet: Térségi övezeti szabályok
 
V. Fejezet: A térségi övezetekre vonatkozó szabályok
 
VI. Fejezet: Záró rendelkezések
 
Mellékletek
 
Indoklás
 
Fejér megye közgyűlése 3/2009. (II. 12.) K. H. Sz. határozata
A Fejér megye területrendezési tervéhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról, területrendezési ajánlásokról és a rendelettel elfogadásra kerülő övezeteken kívül ajánlott övezetekről, valamint a tervezett (Horvátország) - Gyékényes térsége - Budapest (Ferihegy) - Záhony - (Ukrajna) nagysebességű vasútvonal nyomvonalának egyeztetéséről
 
1. Területrendezési intézkedési javaslat Fejér megye területrendezési tervéhez
 
2. Területrendezési ajánlások Fejér megye területrendezési tervéhez
I. fejezet: A megye térszerkezetére vonatkozó ajánlások
II. fejezet: Térségi övezetekre vonatkozó ajánlások
 
3. Fejér megye területrendezési terve rendelettel elfogadásra kerülő övezetein kívül
ajánlott övezetek
Mellékletek
3.1. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
3.2. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
 
Fejér megye területrendezési terve
Letöltés (20,4 MB)

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról
 
A megyei területrendezési terv
 
A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magába.
 
A megye szerkezeti tervét a rendelet M=1:100.000 méretarányú 2/A, valamint 2/B számú rajzi melléklete, a megyei övezetek határait a rendelet M=1:100.000 méretarányú 3. számú rajzi melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:
 
a) 3/1. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről,
b) 3/2. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetéről,
c) 3/3. számú melléklet az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéről és a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéről,
d) 3/4. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéről,
e) 3/5. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről,
f) 3/6. számú melléklet az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetéről,
g) 3/7. számú melléklet az együtt tervezhető térségek övezetéről,
h) 3/8. számú melléklet a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetéről,
i) 3/9/A, 3/9/B, valamint 3/9/C számú melléklet a magterület övezetéről, az ökológiai folyosó övezetéről és a pufferterület övezetéről,
j) 3/10. számú melléklet az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetéről,
k) 3/11. számú melléklet a térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről,
l) 3/12. számú melléklet a világörökség és világörökség-várományos terület övezetéről,
m) 3/13. számú melléklet a történeti települési terület övezetéről,
n) 3/14. számú melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetéről és a nagyvízi meder övezetéről,
o) 3/15. számú melléklet a földtani veszélyforrás területének övezetéről,
p) 3/16. számú melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetéről,
q) 3/17. számú melléklet a széleróziónak kitett terület övezetéről.
 
Kapcsolódó rendelet:
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról
 
Készült:
A VÁTI Magyar Reginális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Irodáján 2010. szeptemberében.
 
Letöltés (zip 163 MB)

Hajdú-Bihar megye területrendezési terve

Rendelettel és határozattal elfogadott munkarészek

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének 13/2010.(IX.17.) Önkormányzati rendelete
Hajdú-Bihar megye területrendezési tervéről
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének 171/2010.(IX.17.) Mök határozata
Hajdú-Bihar megye területrendezési szabályzatához, térségi szerkezeti tervéhez és övezeteihez kapcsolódó Irányelvekről, (ajánlásokról) és intézkedésekről
 
Készült a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat megbízásából, a Hajdú-Bihar megyei területfejlesztési tanács 2004. évi CÉDE támogatásával.
Debrecen, 2010. szeptember 17.
 
Készítette:
Cívisterv Várostervező és Építész Iroda
4025 Debrecen, Széchenyi utca 8.
 
Letöltés (zip, 171 MB)

Heves megye területrendezési terve

Módosítás, 2010.

TARTALOMJEGYZÉK
 
1. Heves Megye Területrendezési Terve
1.1 Rendelet
1.2 Térségi szerkezeti terv (rajz)
1.3 Övezeti terv - Ökológiai hálózat (rajz)
1.4 Övezeti terv - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (rajz)
1.5 Övezeti terv - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (rajz)
1.6 Övezeti terv - Tájrehabilitációt igénylő terület (rajz)
1.7 Övezeti terv - Tájképvédelmi terület (rajz)
1.8 Övezeti terv - Világörökségi és történeti települési terület (rajz)
1.9 Övezeti terv - Kiemelt felszín alatti vízminőségvédelem (rajz)
1.10 Övezeti terv - Kiemelt felszíni vízgyűjtőterület (rajz)
1.11 Övezeti terv - Ásványi nyersanyagazdálkodás (rajz)
1.12 Övezeti terv - Együtt tervezhető térségek (rajz)
1.13 Övezeti terv - Rendszeresen belvízjárta terület (rajz)
1.14 Övezeti terv - Nagyvízi meder (rajz)
1.15 Övezeti terv - Földtani veszélyforrás területe (rajz)
1.16 Övezeti terv - Vízeróziónak kitett terület (rajz)
1.17 Övezeti terv - Széleróziónak kitett terület (rajz)
1.18 Övezeti terv - Honvédelmi területek (rajz)
 
2. Intézkedések és ajánlások
 
3. Alátámasztó munkarészek
 
Heves megye területrendezési terve
Letöltés (zip, 311 MB)
 
Miskolc, 2010. május 18.
Klein György
Területrendezési vezető tervező
TR-1-05-0070/2006.

Jász-Nagykun-Szolnok megye területrendezési terve

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 18/2004.(XI.9.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv a megye térségi szerkezeti tervét, valamint a megyei térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
Jász-Nagykun-Szolnok megye településein a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat a rendeletben megfogalmazottakkal összhangban kell kialakítani.
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye
a) térségi szerkezeti tervét az M=1:50 000 méretarányú 2. számú térképmelléklet*,
b) térségi övezetek határait az M=1:50 000 méretarányú 3. számú térképmellékletek*
tartalmazzák az alábbiak szerint:
 
3/1. sz. melléklet
 • Védett természeti területek övezete
 • Védett természeti terület védőövezete
 • Természeti terület övezete
 • Ökológiai (zöld) folyosó övezete
3/2. sz. melléklet Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
3/3. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/4. sz. melléklet Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete
3/5. sz. melléklet Tájképvédelmi terület övezete
3/6. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete
3/7. sz. melléklet Felszíni vizek szennyezésére érzékeny vízgyűjtőterület övezete
3/8. sz. melléklet Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3/9. sz. melléklet Hullámtér és nyílt ártér övezete
3/10.sz. melléklet Széleróziónak kitett terület övezete
3/11.sz. melléklet Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete
 
Készült a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Irodáján 2004-ben
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 18/2004.(XI.9.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről10/11/10 4:02 pm12.13 MB

Komárom-Esztergom megyei területrendezési terv - módosítás

Javaslattevő fázis – jóváhagyandó munkarészek
Véleményezési anyag
 
Megbízó:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
 
Generáltervező:
Város-Teampannon kft.
 
Felelős területrendező tervezők
Koszorú Lajos vezető területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Lázár Tibor vezető területrendező tervező Környezetterv Kft.
 
Tervezők:
Szántó Katalin területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Tábori Attila környezetgazdálkodási mérnök Város-Teampannon Kft.
Tóth Helga környezetgazdálkodási mérnök KÖTÁG Bt.
Polgár Judit szociológus
Wettstein Anikó közlekedésmérnök Főmterv zRt.
Kádi Ottó közlekedésmérnök Főmterv zRt.
Győri Benjámin településmérnök Ur-ben design Kft.
Koszorú Bálint településmérnök Kobala Bt
Nagy Márta konzulens Város és Gazdaság Kft.
Raáb József építész Ur-ben design Kft.
Skorka Lajos építész Város-Teampannon Kft.
Szőke Tamás településmérnök KÖTÁG Bt.
Tornai Mátyás építész Város és Gazdaság Kft.
 
Szakértő:
Vécsei Pál, szociológus, Dinamikus Tér kft..
 
Munkatárs:
Munkácsi Péter, GEOMONT Bt.
 
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Közgyűlése – törvényi kötelezettségének megfelelően – 2010 decemberében megindította a megye 22/2005. (IX.29) sz. közgyűlési rendelettel, továbbá a 183/2005 (IX.29.) sz. és 184/2005 (IX.29.) sz. közgyűlési határozatokkal jóváhagyott területrendezési tervének módosítását. A megyei területrendezési terv (továbbiakban MTrT) elsősorban az országos, a térségi és a települési szintű szerkezetalakítási, rendezési szándékokat hivatott térben összehangolni. Fontos feladata továbbá a tervnek, hogy a magasabb szintű jogszabályok szabta keretek között – térben egymáshoz hangolja a települések egyedi szándékait, illetve a helyi és a térségi igényeket is. A megyei területrendezési terv módosításának jóváhagyása után csak azzal összhangban lévő településrendezési tervek hagyhatók jóvá. A módosítás várhatóan 2012 januárjában lép hatályba. Az előkészítő munkarészek következő fejezetei során a 2005-ben jóváhagyott MTrT-hez képest történt változásokat emeljük ki. Nem szerepelnek a helyzetfeltárásban azok a fejezetek, melyek vonatkozásában nem történt változás (lásd természeti-táji adottságok). Ezek a hatályos terv vizsgálatában visszakereshetők.
 
Megalapozó munkarészek
 
Környezeti értékelés
 
Helyzetelemzés
 
Jóváhagyandó munkarészek

Nógrád megye területrendezési tervének módosítása 2011

Nógrád megye hatályos területrendezési tervét a Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2005. (XII. 01.) számú rendeletével fogadta el. A megyei területrendezési terv kidolgozásának alapja a 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint az azt követően megjelent, a területrendezési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeit rögzítő 1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet volt.

Időközben azonban megtörtént az OTrT aktuális felülvizsgálata, a módosított törvényt az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el. A törvény többek között előírta, hogy a már elfogadott megyei területrendezési terveket – közöttük a Nógrád megyére vonatkozót is – 2011. december 31-ig a módosított törvénnyel összhangba kell hozni. Fenti törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Nógrád megye területrendezési terve módosításának – központi forrásból is támogatott – elkészítésére a Megyei Önkormányzat által 2010 októberében indított közbeszerzési eljárás alapján a VÁTI Nonprofit Kft. kapott megbízást. A tervezési szerződés ütemezése szerint az egyes munkafázisok időben úgy követik egymást, hogy a módosított megyei területrendezési terv elfogadási anyaga legkésőbb 2011 decemberében a Közgyűlés elé kerülhessen.

A megyei területrendezési terv módosításának jogszabályi háttere az OTrT törvény mellett alapvetően a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) számú Korm. rendelet.

Nógrád megye területrendezési tervének módosítása ez utóbbi jogszabály felhatalmazása alapján – az előkészítő és a javaslattevő fázis összevonásával – egyfázisú tervezési folyamatban került kidolgozásra és egyeztetésre kiküldésre 2011. május - június hónapokban.
Az egyeztetési eljárás során beérkező és elfogadásra kerülő vélemények, valamint a területi tervtanács állásfoglalása alapján történik az egyeztetési anyag korrekciója, ami az elfogadási fázis kidolgozásának alapjául is szolgál.

 
Nógrád megye területrendezési tervének módosítása:
CsatolmányDátumMéret
[file] Stratégiai környezeti vizsgálat
Nógrád megye területrendezési tervének módosítása - Környezeti vizsgálat
04/05/11 11:31 am829.78 KB
[file] Vizsgálatok
Nógrád megye területrendezési tervének módosítása - Vizsgálatok
04/05/11 11:31 am17.84 MB

Pest megye területrendezési terve

Pest Megye Közgyűlésének 21/2006. (IX.8.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről
 
A megyei területrendezési terv
 
A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
A megye szerkezeti tervét a rendelet M = 1:50.000 méretarányú 1. számú rajzi melléklete, a térségi övezetek határait a rendelet M = 1:100.000 méretarányú 2/1.-2/14. számú rajzi melléklete tartalmazza.
 
A területrendezési terv Pest megye Budapesti Agglomeráción kívüli területének településeire vonatkozik.
 
Pest megye térségi övezetei
Pest megye területrendezési övezetei tartalmazzák az Országos Területrendezési Terv által meghatározott országos övezeteknek 1:100.000 méretarányban történő pontosítását (1:150.000 léptékben megjelenítve), valamint az Országos Területrendezési Terv által meghatározott megyei övezetek területének 1:100.000 méretarányban történő lehatárolását (1:150.000 léptékben megjelenítve).
 
Országos övezetek:
a) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete (2/1. melléklet)
b) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezete (2/2. melléklet)
c) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete (2/3. melléklet)
d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (2/4. melléklet)
 
Térségi övezetek:
a) Országos ökológiai hálózat övezetei (2/5. melléklet)
 • Védett természeti terület övezete
 • Ökológiai zöld folyosó övezete3
b) Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete (2/6. melléklet)
c) Tájképvédelmi terület övezete (2/7. melléklet)
d) Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (2/8. melléklet)
e) Rendszeresen belvízjárta terület övezete (2/9. melléklet)
f) Hullámtér és nyílt ártér övezete (2/10. melléklet)
g) Csúszásveszélyes terület övezete (2/11. melléklet)
h) Vízeróziónak kitett terület övezete (2/12. melléklet)
i) Széleróziónak kitett terület övezete (2/13. melléklet)
j) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete (2/14. melléklet)
 
Készítette: a Pest Megyei Önkormányzat megbízásából a PESTTERV Kft., 2006.
 
Letöltés (zip, 63 MB)

Somogy megye területrendezési terve

Somogy megye területrendezési terv módosítása
2010. november
 
Somogy megye területrendezési terv módosítása - elfogadási fázis
Véleményezési anyag
Készítette: Környezetterv Kft. 2010.
A rendelet térképi mellékletei
A határozat térképi mellékletei
Közlekedési alátámasztó munkarész
Somogy megye Térségi szerkezeti terve
Letöltés (zip)
 
 
Somogy megye területrendezési terv módosítása - A javaslattevő fázis véleményezési eljárásának eredménye
Vélemények, tervezői válaszok
Készítette: Környezetterv Kft. 2010.
Letöltés (zip)
 
 
Somogy megye területrendezési terv módosítása - Elfogadási fázis - környezeti értékelés
Véleményezési anyag
Készítette: Környezetterv Kft. 2010.
Letöltés (zip)
 
 
Forrás:
Somogy Megyei Önkormányzat honlapja
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve

Javaslattevő fázis

A tájékoztató a 2010. októberi állapotot tükrözi
Készítette: Város-Teampannon Kft., 2009.
 
Véleményezési anyag / Javaslattevő fázis (232 Mbyte)
 
A Területrendezési Terv korábbi anyagai
Területrendezési Terv
Javaslattevő fázis
2010. július
Véleményezési anyag
Javaslattevő fázis (368 Mbyte)
Az anyag a fentebb ismertetettekkel megegyező módon tekinthető meg.
 
Területrendezési Terv
Javaslattevő fázis
2010. május
Véleményezési anyag
Javaslattevő fázis (123,5 Mbyte)
Az anyag a fentebb ismertetettekkel megegyező módon tekinthető meg.
 
Területrendezési Terv
Véleményezési anyag
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve (9.8 Mb)
 
Térségi szerkezeti terv (3.6 Mb)
 
Térségi szerkezeti terv (29.8 Mb)
 
Helyzetelemzés
Helyzetelemzés I. (26.9 Mb)
 
Helyzetelemzés II. (28.8 Mb)
A megye jelenlegi terület-felhasználása (területhasznalat.pdf / térkép / 2.5 Mb)
 
 
forrás:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
 

Tolna megye területrendezési terve

Megbízó: Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából
Generál tervező: KÖRNYEZETTERV Kft
Vezető területrendező tervező:Lázár Tibor, Dr. Laposa József
Tervezők: Tábori Attila, Szántó Katalin, Polgár Judit, Heckenast Judit, Tóth Helga, Skorka Lajos, Szabó Gábor
Munkatársak: Magyar Gergely, Majorossy Mária
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével módosította Tolna Megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendeletét. Továbbá a Közgyűlés a 2/2012. (II. 17.) kgy. határozatával rendelkezett a Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedésekről.
 
A megyei területrendezési terv a megye térségi szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
 
A megye térségi övezeteinek területét M=1:100000 méretarányban a Rendelet 3. mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint
 1. Magterület, Pufferterület, Ökológiai folyosó
 2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
 3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, Erdőtelepítésre alkalmas terület
 4. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület, Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
 5. Történeti települési terület, Világörökség-várományos terület
 6. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
 7. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe
 8. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
 9. Együtt tervezhető térség
 10. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület
 11. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
 12. Nagyvízi meder
 13. Földtani veszélyforrás területe
 14. Vízeróziónak kitett terület
 15. Széleróziónak kitett terület
 16. Rendszeresen belvízjárta terület

forrás:
Tolna megye területrendezési terve
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Tolna megye Területrendezési Terve
2012
26/03/12 4:38 pm3.2 MB
[file] Tolna megye Területrendezési Terve
A 2/2012. (II. 17.) kgy. határozattal hatályát vesztett verzió, 2004
10/11/10 4:08 pm14.31 MB

Vas megye területrendezési terve

Egyeztetési dokumentáció

Vas megye területrendezési terve módosítása
Egyeztetési dokumentáció
I. kötet
Készült Vas megye Önkormányzata megbízásából
Készítette a Pestterv Kft.
2010. május
 
 
Vas megye területrendezési terve módosítása
Egyeztetési dokumentáció
II. kötet
Készült Vas megye Önkormányzata megbízásából
2010. május
Készítette a Pestterv Kft.
 
 
Vas Megye Területrendezési Terve módosítása
Környezeti Vizsgálat
Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén a Pestterv Kft. megbízásából
Budapest, 2010 június
Készítette: Kollányi László

Veszprém megye területrendezési terve

Veszprém Megyei Területrendezési Terve módosítás társadalmi egyeztetése
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2016.(III.9.) MÖK határozatával a megyei területrendezési terv módosítás javaslattevő tervdokumentációját és annak környezeti értékelését az egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítélte.
 
Az egyeztetési dokumentáció munkarészei:
 
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS
– ELŐKÉSZÍTŐ ÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS
– KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
 
Hivatkozva aterületfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére az egyeztetési dokumentációt társadalmi egyeztetés céljából a TeIR-ben közzétesszük 2016. április 20. és 2016. június 20. között.
 
A területrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményeket és észrevételeket 2016. június 20-ig várjuk a teruletrendezes@vpmegye.hu e-mail címre.
 
 
Az eredeti méretarányú tervlapokat és rajzi mellékleteket tartalmazó teljes dokumentáció elérhető a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján is:
 
Veszprém megye területrendezési terve módosítás
Előkészítő és javaslattevő tervfázis
Készült a Veszprém megyei Önkormányzat megbízásából
Készítette a Pestterv Kft.
2016. február
 
 
 
Veszprém megye területrendezési terve módosítás
Előkészítő és javaslattevő tervfázis
Készült a Veszprém megyei Önkormányzat megbízásából
Készítette a Pestterv Kft.
2016. február
 

Zala megye területrendezési terve

Egyeztetési dokumentáció

Zala Megye Területrendezési Terve módosításának véleményezése
 
A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt feladatát teljesítve, az Országos Területrendezési Tervről szóló (2008-ban módosított) 2003. évi XXVI. törvény 37.§ (3) pontjában rögzítettek figyelembevételével Zala megye Önkormányzata elkészítette Zala Megye Területrendezési Terve módosításának tervezetét.
 
Zala megye hatályos területrendezési terve 2004-2006 között készült. A tervet a Megyei Közgyűlés 20/2006. (XII.20.) ÖR számú közgyűlési rendeletével fogadta el. A megyei területrendezési terv - a jóváhagyása időszakában hatályos Országos Területrendezési Terv figyelembevételével - határozta meg a megye szerkezetének, területhasználatának és területi szabályozásának rendszerét.
 
Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés 2008-ban módosította az OTrT-ről szóló törvényt, (jelentős mértékben átalakítva az ország térszerkezetére és területhasználati rendszerére vonatkozó korábbi terveket, illetve a területrendezés során alkalmazandó szabályokat) szükségessé válik Zala megye területrendezési tervének felülvizsgálata és módosítása. (A módosítás területi hatálya Zala megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén kívüli településeire terjed ki.)
 
A módosítás tervezési előkészítésére a hatályos tervet is készítő PESTTERV Kft kapott megbízást.
Elkészült Zala Megye Területrendezési Terve módosításának tervezetét tartalmazó EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ, amelyet a Közgyűlés Térségfejlesztési Bizottsága 2010. június 25-i ülésén megtárgyalt és széleskörű egyeztetésre alkalmasnak minősített.
 
Az egyeztetésre a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben meghatározott körben és módon kerül sor.
 
 
Az EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ két kötetben tartalmazza a Megyei Területrendezési Terv módosításának szakmai anyagát.
 
Zala megye területrendezési terve módosítása, egyeztetési dokumentáció
I. kötet
2010. Június
Az I. kötet tartalmazza a jóváhagyásra kerülő munkarészeket:
a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Megyei Területrendezési Tervről szóló rendeletének tervezetét a kapcsolódó szöveges és térképi mellékletekkel együtt,
a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Megyei Területrendezési Terv megyei szabályozási ajánlásairól szóló határozat tervezetét a kapcsolódó szöveges és térképi mellékletekkel együtt,
a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozat tervezetét a Megyei Területrendezési Terv módosítása érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről.
Letöltés (577KB)
 
Zala megye területrendezési terve módosítása, egyeztetési dokumentáció
II. kötet
2010. Június
A II. kötet tartalmazza a megalapozó és az alátámasztó munkarészeket:
a Megyei Területrendezési Terv jóváhagyásra kerülő munkarészei alátámasztásaként és kiegészítéseként - a tartalmi követelményekben meghatározott tématerületekre vonatkozó ­elemzéseket, műleírásokat,
valamint a terv módosítása keretében érvényesített változásokról szóló társadalmi-, gazdasági- és környezeti hatásvizsgálat tervezetét.
Letöltés (2 MB)
 
Zala Megye Területrendezési Terve módosítása. Környezeti Vizsgálat.
Készítette: Kollányi László
(Célrendszer vizsgálata)
Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén a Pestterv Kft. megbízásából
Budapest, 2010 június
Külön - a módosított tervtől elkülönülő - kötet tartalmazza a tervmódosítás "környezeti értékelését", a külön jogszabályban rögzítetteknek megfelelően elindított "környezeti vizsgálati eljárás" első eredményeinek bemutatását.
Letöltés (432 KB)
 
Valamennyi - jóváhagyásra kerülő és alátámasztó - munkarész a széleskörű települési önkormányzati, ágazati és társadalmi egyeztetés eredménye figyelembevételével kerül majd véglegesítésre. A hatásvizsgálat és a "környezeti vizsgálat" is a végleges tervi elhatározások figyelembevételével készül el végleges formájában.
 
Ezt követi majd a Megyei Területrendezési Terv - megyei közgyűlési előterjesztésre alkalmas - dokumentációjának elkészítése. A terv előterjesztésére és jóváhagyására akkor kerülhet sor, ha a benyújtott dokumentumok alapján a területrendezésért felelős miniszter nyilatkozik a módosított megyei területrendezési terv és a hatályos Országos Területrendezési Terv összhangjáról.
 
A megyei Közgyűlés a tervezet, a hatásvizsgálat és a "környezeti vizsgálat" együttes ismeretében dönt majd a terv módosításáról. A megyei területrendezési terv végleges dokumentációja a jóváhagyást követően kerül majd kidolgozásra és megküldésre mindazon kormányzati-, önkormányzati és társadalmi szervezetek számára, akik részt vesznek a tervezési-, egyeztetési eljárásban és akik szerepet vállalnak a tervben rögzítettek érvényesítésében.
 
A területrendezési terv folyamatban lévő módosítása a tervezés és az egyeztetés minden fázisban publikálásra kerül az Interneten a megyei Önkormányzat honlapján annak érdekében, hogy a benne foglaltak megismerhetők és véleményezhetők legyenek a megye társadalma számára.