Területrendezés - Általános információk

Nyomtatóbarát változat
A területrendezés az országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése, a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása, a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása, nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határ menti területrendezési tevékenység összehangolása.
  1. Szűkebb értelemben a területrendezés az az alapvetően műszaki tevékenység, amely valamely területnek, földrajzi térnek, létesítményeik rendszerének, illetőleg egyes létesítményeiknek területi elhelyezkedését, kiterjedését, ezek egymáshoz való kapcsolatát, fejlesztési lehetőségeit, illetve szükségleteit az adottságok, a társadalmi és ökológiai igények és a komplexitás figyelembevételével kijelöli, meghatározza.
     
  2. Tágabb értelemben a területrendezés koordinatív tevékenység, amely magában foglalja az adottságok, lehetőségek feltárása alapján a társadalmi céloknak megfelelő műszaki és ökológiai értelemben célszerű térbeli rend megtervezését és megvalósítását, valamint a tervektől eltérő, helytelen térbeli fejlődés megakadályozását szolgáló hatósági intézkedéseket. A területrendezés feladatai országos, megyei, körzeti és helyi, illetve speciális térségek szintjén jelentkeznek.
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről 1996. évi XXI. Törvény 5.§-a szerint
 
A területrendezés: az országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, e körben:
  • az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése,
  • a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása,
  • a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása,
  • nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határmenti területrendezési tevékenység összehangolása.
forrás:
OTH honlapja (megszűnt)
Területrendezési és tervezési segédlet 10.  - Területrendezési fogalmak és értelmezések (1985)
 
jogszabályi hivatkozás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről