Területrendezésre vonatkozó fontosabb jogszabályok

Nyomtatóbarát változat
TÖRVÉNYEK
 
a területfejlesztésről és a területrendezésről
 
az épített környezet alakításáról és védelméről
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

KORMÁNYRENDELETEK:

 
a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről
 
a területi monitoring rendszerről
 
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
 
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 
a főépítészi tevékenységről
 
a területrendezési hatósági eljárásokról
 
a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
 
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről
 

forrás:
magyarorszag.hu jogszabálykeresője