Tisza-térség

Tisza-völgy az Országos Fejlesztéspolitikai és Területfejlesztési Koncepcióban (2014)
 
A Tisza-völgyszélsőséges csapadékviszonyai és tágabb térségének életét is meghatározó vízgazdálkodási lehetőségei miatt igényel önálló, térségileg integrált környezetgazdálkodási és -védelmi szempontokra épülő fejlesztéspolitikát. A nemzetközi együttműködés szükségessége csak fokozza a térség tudatos tervezésének magvalósítását. A Tisza menti térségek együttműködését a folyó és a felszíni vizek mennyiségi-minőségi megőrzésére, a tájgazdálkodásra és a fenntartható ár- és belvízvédelemre kell építeni. Mindez szorosan kapcsolódik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének (VTT) komplex programjához. A Tisza-térség problémája és hasznosítása azonban nem kizárólagosan helyi vízügyi jellegű, szorosan összefügg a hazai és felvízi területek víz- és területhasználatával, ezért a fejlesztéseket komplexen, térségi összefüggésrendszerben szükséges meghatározni, fokozottan építve a nemzetközi kapcsolódásokra. A Tisza-tó és térsége fejlődése, a törekvések támogatása szempontjából lényeges, hogy az idegenforgalom, a vízgazdálkodás, a természetvédelem és a térségfejlesztés egy több megyén átnyúló, integráltan kezelendő rendszert alkot. Mindezen szempontokat figyelembe véve szükséges továbbra is biztosítani a feltételeket a Tisza-tó közvetlen és tágabb környezetébe tartozó települések társadalmi-gazdasági felzárkóztatása érdekében, melynek alapja a térség társadalmi-gazdasági erőforrásainak aktivizálása, ily módon elősegítve az életkörülmények javítását, a térségi szereplők hatékony együttműködésének megalapozását,a fejlesztések összehangolását.. Fejlesztéspolitikai feladatok:
  • A táji rendszer működőképességének biztosítása, valamint a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése az ökológiai kritériumok maximális figyelembevétele mellett.
  • A vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, alkalmazkodás a klímaváltozás kihívásaihoz.
  • A Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése, egyrészt az árvízszintek csökkentését eredményező, nagyvízi meder vízszállító képességének javítása és a hazai ártéren kiépíthető árapasztó tározók megvalósítása, másrészt a jelenlegi árvízvédelmi rendszer előírások szerinti kiépítése révén.
  • A Tiszamenti, természetes (mély)árterek reaktiválása, bevonása a vízgazdálkodásba. A rendszeres, sekélyvízi elárasztásra alapozott ártéri tájgazdálkodási rendszerek megvalósítása. A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése még hiányzó elemeinek megvalósítása, és eredeti céljainak megfelelő működtetése.
  • A tájhasználat igazítása az egyes területek ökológiai adottságaihoz és a lehetséges vízpótláshoz, a szántóművelés kiváltása az arra alkalmatlan területeken.
  • A Tisza-térségi nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése a határon átnyúló vízgazdálkodási, turisztikai, híd-és vízi közlekedés terén.
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciójának elkészítése része a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó vállalkozásnak, amely úttörő mind a döntéshozók, az ezt elrendelő Kormány, a Vásárhelyi terv (VTT) Tárcaközi Bizottsága és a Megbízó OVF részéről, mind az érintett lakosság és szakemberek részéről. A VTT paradigmaváltó koncepció árvízvédelmi és térségfejlesztési, tájhasználati szempontból egyaránt.
 
 
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról szóló 1107/2003. (XI. 5.) sz. kormányhatározat 2. pontja alapján készült.
 
 
Tisza River Basin Analysis 2007 Summary Report - A call for action ICPDR International Comission for the Protection of the Danube River There is much to be proud of in the Tisza River Basin - including unique cultures, rare flora and fauna, a rich supply of natural resources and the waters of the Tisza River itself.But it is the cooperation between the five Tisza countries - Ukraine, Romania, Slovakia, Hungary and Serbia - that make the protection of these assets possible.
 
 
Románia, Ukrajna, Szerbia, Szlovákia és Magyarország ismerik a Tisza gyönyörű és a veszélyes arcát is. Megtapasztalják a belvíz, az árvizek, az aszályok, a földcsuszamlások, az erózió, ipari katasztrófák és a mezőgazdasági eredetű szennyezések káros következményeit. Ezeknek a problémáknak a kezelése a Tisza-menti országoktól komoly, elszánt együttműködést kíván.

Tisza-vízgyűjtő helyzetértékelése 2007

A Tisza-vízgyűjtő a legnagyobb a Duna mellékfolyóinak vízgyűjtői közül (157.186 km2). A Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója (966 km), árvíz idején a második leghosszabb (a Száva után). A Tisza vízgyűjtő területén elhelyezkedő országok együttműködési egyezményt kötöttek a Tisza-vízgyűjtő integrált vízgazdálkodásáról.

A Tisza-tó térség Területfejlesztési Koncepciója 2005

Tematikus térképek a Tisza-térségről