" LEADER " címkéjű tartalmak

 • Transleader - a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat LEADER szakosztályának projektje

  A TRANSLEADER projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat IV. szakosztálya által kezdeményezett nemzetközi projekt. A projekt átfogó célja az érintett szereplők ismereteinek gyarapítása – a közös tanulás fórumainak megteremtése által –, a 2014-2020-as időszakra történő felkészülés segítése a közösségek által irányított helyi fejlesztéseknek a vidék szempontjából legelőnyösebb megvalósítása érdekében. Nem született még korábban olyan magyar nyelvű, összefoglaló szakmai munka, amely feltárná a LEADER program végrehajtásának gyakorlatát, tematikus bontásban elemezné, valamint javaslatokat fogalmazna meg a hazai megvalósítás rendszerére, figyelembe véve a működési kultúrából eredő lehetőségeket és korlátokat.
 • A helyi akciócsoportok európai adatbázisa

  Az adatbázis többek között az alábbi hasznos információkkal szolgál a helyi akciócsoportokról: kapcsolattartási adatok; a működési terület meghatározása; fejlesztési stratégia; illetve együttműködés.
 • Leader+ helyes gyakorlatok európai adatbázisa

  Az adatbázis a Leader+ kezdeményezés Európai Unión belüli megvalósítását szemléltető, kiválasztott példák terjesztése céljából létrehozott egységes eszköz, amely egyelőre a bővítés előtti 15 tagállamra korlátozódik.
 • Tagállamok dossziéi

  A Leader+ programot nemzeti szinten ismertető adatlap többek között az alábbi információkat tartalmazza: a program beindításának időpontja; a programban részt vevő főbb intézmények; a kiválasztott témák; finanszírozás; a Leader+ eddigi hatása és a vonatkozó nemzeti kapcsolattartók.
 • A jóváhagyott transznacionális együttműködési projektek európai adatbázisa

  Az adatbázis célja, hogy közös eszközt biztosítson a transznacionális együttműködés megvalósításával kapcsolatos információk cseréjéhez. Hasznos tájékoztatással szolgál a Leader+ kezdeményezés keretében jóváhagyott projektekről. A projektinformáció a részt vevő partnerek kapcsolattartási adatai mellett az alábbiakat is minden esetben tartalmazza: a közös együttműködési célkitűzések; a közös cselekvési terv; az együttműködés jogi aspektusai; a várt eredmények, és a pénzügyi adatok.
 • LEADER Kompetenciagyűjtő (LEADER Competence Pool)

  Ez az eszköz a vidékfejlesztés területén Európa-szerte dolgozó szakemberek számára kínál lehetőséget kínál arra, hogy bizonyos területeken társakat és szakmai ismereteket, és bármilyen helyzetben segítséget találjanak.
 • LEADER Partnerkeresés

  A „partnerkereső eszköz” egyszerű kulcsszavak megadásával lehetőséget nyújt a kiválasztott tagállamokon belüli HACs csoportok és érdeklődésre számot tartó projektek között való keresésre. Számos megadott téma között lehet keresni, de lehet a keresést össze is lehet kapcsolni más opciókkal – például eltérő regionális jellemzőkkel. is hirdetheti Saját projektjét is hirdetheti, hogy megfelelő partnereket találjon. Ez a partnerkereső eszköz a nemzeti hálózati egységek különböző weboldalain is megtalálható.
Tartalom átvétel