Transleader - a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat LEADER szakosztályának projektje

Nyomtatóbarát változat
A TRANSLEADER projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat IV. szakosztálya által kezdeményezett nemzetközi projekt. A projekt átfogó célja az érintett szereplők ismereteinek gyarapítása – a közös tanulás fórumainak megteremtése által –, a 2014-2020-as időszakra történő felkészülés segítése a közösségek által irányított helyi fejlesztéseknek a vidék szempontjából legelőnyösebb megvalósítása érdekében. Nem született még korábban olyan magyar nyelvű, összefoglaló szakmai munka, amely feltárná a LEADER program végrehajtásának gyakorlatát, tematikus bontásban elemezné, valamint javaslatokat fogalmazna meg a hazai megvalósítás rendszerére, figyelembe véve a működési kultúrából eredő lehetőségeket és korlátokat.
 
A téma aktualitását a problémákon kívül éppen az adja, hogy tervezet szinten megjelentek a következő, 2014–2020-as időszakra vonatkozó programozási időszak európai uniós keretjogszabályai. A rendelettervezetek a LEADER alapú működés jelentőségének kiemelésén túl olyan új, a vidéki térségek jövőjét alapvetően befolyásoló lehetőségeket tartalmaznak, mint a városi térségek bekapcsolódása a LEADER megközelítésen alapuló fejlesztésbe, valamint a közösségek irányította helyi programok más, alapvetően nem vidékfejlesztést célzó alapokból történő finanszírozhatósága. Ezek olyan lehetőségek a vidék számára, amelyek kiaknázásához hasznos segítséget jelenthet egy összehasonlító tanulmány, amely az Unió több országában vizsgálja a LEADER végrehajtásának modelljeit, problémáit, megoldásait, különös tekintettel a Magyarországon problémásnak ítélt kérdésekre és a következő tervezési időszakra történő felkészülésre.

A TRANSLEADER projekt konkrét célja, hogy:

  • összehasonlító tanulmány segítségével nemzetközi áttekintést nyújtson a LEADER végrehajtásának teljes folyamatáról;
  • az összehasonlító tanulmány tapasztalatait műhelymunkák során megvitassa az érintettekkel;
  • az összehasonlító tanulmány és a műhelymunkák eredményeire alapozva olyan javaslatokat tegyen a 2014–2020-as időszakban megvalósuló, a közösségek által irányított helyi fejlesztések integrált rendszerére, amely a LEADER megközelítés kulcsszempontjait és a hazai kereteket veszi figyelembe.

A projekt elvárt eredményei:

  • négy tagállami LEADER megvalósítási ország modell (Írország, Finnország, Ausztria és Spanyolország) feldolgozása tematikus összehasonlításban;
  • az összehasonlító tanulmány 20 oldalas szerkesztett összefoglalója;
  • az összehasonlító tanulmány három műhelymunka során történő megvitatása;
  • javaslat a magyarországi megvalósítási modellre és eljárásrendre a 2014–20-as időszakra vonatkozóan.
 
A projekt keretében elkészült nemzetközi tanulmányok a Vidékfejlesztés Szakmai publikációk menüjén belül a Nemzetközi vonatkozású anyagok között érhetők el.
 
 
 

forrás: