Leader+ helyes gyakorlatok európai adatbázisa

Nyomtatóbarát változat
Az adatbázis a Leader+ kezdeményezés Európai Unión belüli megvalósítását szemléltető, kiválasztott példák terjesztése céljából létrehozott egységes eszköz, amely egyelőre a bővítés előtti 15 tagállamra korlátozódik.
 
A helyes gyakorlati példák között a Leader+ helyi akciócsoportok által támogatott tevékenységek szerepelnek.
 
A helyes gyakorlati példák európai szintű összegyűjtése a Leader+ Megfigyelő Pont feladatai közé tartozik. Célja a nagyközönség tájékoztatása a Leader+ vidéki térségekben elért eredményeiről, de célközönségét alkotják azok a vidékfejlesztésben részt vevő aktorok is, akik szeretnének többet megtudni a Leader+ megvalósításáról.
 
A Leader+ Megfigyelő Pont első lépésben szakértői csoportot jelölt ki, majd stratégiát és eljárást dolgozott ki a feladat nemzeti hálózati képviselők munkacsoportján belüli megoldására. A helyes gyakorlati példák a szakértők támogatásával nemzeti szinten, a Leader+ Nemzeti hálózati egységek és az Irányító hatóságok együttes közreműködésével kerültek összegyűjtésre és kiválasztásra. A kiválasztott példákat a szakértők egységes európai sablon formájában dolgozták fel.
 
Egy-egy "helyes gyakorlat" - az adatbázisban használt értelmezés szerint - nemcsak egy meghatározott projektre terjedhet ki, de tartalmazhatja a "kísérleti tevékenységek" egyéb típusait is, köztük például a speciális stratégiai célkitűzéseket, vagy egy egységes egészet alkotó projektsorozatot is. Az adatbázis ennek megfelelően "HACs szintű" példákat is tartalmaz.
 
A helyes gyakorlatok meghatározására vonatkozóan előírt kritériumok szorosan kapcsolódnak a valamennyi európai Leader+ programra vonatkozó hét Leader+ alappillérhez: területalapú megközelítés; alulról építkező megközelítés; partnerség és a helyi akciócsoport struktúra; újítás; integrált megközelítés; hálózatépítés és a térségek közötti együttműködés; és helyi finanszírozás és irányítás. Mindez két "új" európai kritériummal egészül ki: áthelyezhetőség és fenntarthatóság. A Leader+ helyes gyakorlat szempontjából a Megfigyelő Pont e két feltételt is fontosnak tartotta.
 
A "tisztességes eredmény" biztosítása érdekében olyan megközelítés került alkalmazásra, amely a Leader módszerhez kapcsolódó tartalmi vonatkozású kritériumok mellett a tematikus diverzitást, a projekt típusát és a földrajzi egyensúlyt is tiszteletben tartja. A Leader+ Megfigyelő Pont éppen ezért tagállamonként kettő és öt között határozta meg a helyes gyakorlati példák megengedett számát. További előírás, hogy a példáknak legalább néhány együttműködési tevékenységet/projektet kell tartalmaznia, és meg kell oszlania a négy Leader+ téma között.
 
Az adatbázis az információk folyamatosan bővülő forrása, amely hamarosan újabb, a fent leírt eljárás alapján kiválasztott, és a Leader+ diverzitásához szintén nagyban hozzájáruló helyes gyakorlati példákkal egészül majd ki.
 
Az adatlap minden esetben három részből áll. A "Basic information" (Alapvető információk) rész hasznos tényekkel és adatokkal szolgál a vonatkozó tevékenységről és az abban részt vevő helyi akciócsoportokról, köztük például a rendelkezésre álló költségvetésről, az időtartamról és a kapcsolatfelvételi adatokról. A "Description" (Leírás) rész a kísérleti projekt rövid története mellett egyéb információval is szolgál például a különböző tevékenységekről, az elért eredményekről és a felmerült problémákról. Az utolsó, "Why" (Miért) rész pedig arra ad magyarázatot, hogy az adott kísérleti tevékenység például áthelyezhetőség, fenntarthatóság, alulról építkező megközelítés vagy újítás szempontjából miért tekinthető a helyes gyakorlat példájának.
 
Az angol nyelven rendelkezésre álló információk adatlap formátumban kerülnek megjelenítésre. Az adatlapok Portable Document (PDF) formátumban is megjeleníthetők és letölthetők. Az említett adatlapok a keresőmotoron keresztül a rendelkezésre álló kritériumok segítségével érhetők el.
 
Az új helyes gyakorlati példák hozzáférhetőségüktől függően kerülnek be az adatbázisba. A tervek között szerepel az adatbázis Helyi akciócsoport adatbázissal való összekapcsolása.
Az itt szereplő helyes gyakorlati példák közül néhány a Leader+ Megfigyelő Pont kiadványában való közzétételre is kiválasztásra került.
 
Forrás: