Területpolitikai dokumentumok és tanulmányok

  • Az angolul megjelent „The impact of European demographic trends on regional and urban development” tanulmány a rendkívül kiterjedt szakirodalom rendszerező feldolgozásával elsősorban figyelemfelkeltő céllal készült, valamint a jelenségek puszta leírásán túl innovatív gyakorlatok megismertetését tűzte ki célul városi szinten. Mindezeken túl a tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg az EU, a nemzeti és helyi szint számára, melyek célja a városok demográfiai változással kapcsolatos politikájának érdemi segítése.


  • A Magyar EU Elnökség komoly hangsúlyt fektet a városfejlesztésre, a városok fenntartható fejlődésének kérdésére. Ebből kifolyólag az elnökség kiemelten fókuszál a klímaváltozás városokat érintő témakörére.
    Az elnökség kezdeményezésére és koordinációjával, valamint számos európai ország és város közreműködésével elkészült a Klímabarát Városok című kézikönyv, amely a városok klímaváltozás elleni küzdelméhez kíván az európai tudásbázis szélesítésével hozzájárulni.