Az Európa 2020 Stratégia

Nyomtatóbarát változat

A TA felülvizsgálat szükségszerűen épített az EU2020 céljaira, a területi szempontok érvényesítését kulcstényezőként fogalmazta meg. A 2010-ben a spanyol EU elnökség alatt elfogadott Európa 2020 Stratégia a növekedés három pillérét fogalmazza meg, így célul tűzi ki az intelligens, fenntartható és befogadó növekedést, melyeknek együttesen kell érvényesülni. Az EU2020 stratégia a különböző célok mentén célértékeket határozott meg, mellyel egységes szerkezetben és kibővítve rögzítette a különböző stratégiák célkitűzéseit. Ennek érdekében 2020-ig az alábbi célokat kell elérni:

  • 75%-os foglalkoztatottság a 20-64 éves korosztályban

  • az EU GDP-jének 3%-át kutatás-fejlesztésre kell fordítani
  • az energiahatékonyságot 20%-kal kell növelni, a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell emelni, az üvegházhatású gázok kibocsátását 20%-kal kell csökkenteni
  • a korai iskolaelhagyók arányának 10% alatt kell lennie és a fiatal generáció 40%-ának felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie
  • 20 millióval kell csökkenteni a szegények számát
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a céloknak az elérése a különböző országokban különböző esélyű, tehát a területi sokszínűség ismerete és a területi szempontok képviselete nagyon fontos az Stratégia végrehajtásában.
 
Mindenképp fontos hangsúlyozni, hogy az EU2020 Stratégia végrehajtása a következő évek EU politikáinak középpontjában fog állni, így a területi szempontok érvényesítésének egyik legfontosabb lehetősége, ha azokat az EU2020 végrehajtásához kapcsoljuk.
 
 
A területpolitikai dokumentumok itt érhetők el.
 
Az EU2020 Stratégia magyar nyelven itt olvasható.