Kézikönyv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény alkalmazásához (2011)

Nyomtatóbarát változat
 

Kézikönyv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény alkalmazásához (2011)

Kézikönyv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény alkalmazásához
Készítette: PESTTERV Kft., 2011. december
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT.) módosítása 2011. szeptember 1-én lépett hatályba, mely törvény a keretfeltételeket határozza meg az agglomerációval érintett települések településrendezési eszközeinek készítéséhez, illetve módosításához. A BATrT. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény kiegészítő törvényeként készült, ezért a két jogszabályt együtt kell alkalmazni. Az agglomerációval érintett települések településrendezési eszközeinek készítése vagy módosítása során a BATrT. ismerete nem elegendő, ezért a Belügyminisztérium megbízásából a PESTTERV Kft. elkészített egy kézikönyvet a BATrT. alkalmazásához, amely egységes szerkezetben tartalmazza mindazon jogszabályokat, amelyeket a településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során alkalmazni kell.
 
Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata szerint többek között a minisztériumoktól (így a Belügyminisztériumtól is) származó útmutatók, jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért az agglomerációval érintett települési önkormányzatok, illetve egyéb államigazgatási szervek kizárólag a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kötelesek eljárni. A kézikönyv nem keletkeztet sem jogot, sem kötelezettséget, az abban foglaltakra az önkormányzati döntések, valamint hatósági határozatok és szakhatósági állásfoglalások meghozatala során hivatkozni nem lehet.
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Kézikönyv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény alkalmazásához
2011. december
05/06/12 10:44 am6.23 MB