Országos Területrendezési Terv (OTrT) - 2014 Környezeti vizsgálat tematika

Nyomtatóbarát változat
2011-ben megkezdődött az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) második felülvizsgálata. A felülvizsgálat a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályának koordinálásával és megbízása alapján a Váti Nonprofit Kft. generáltervezésében készült. Az OTrT 29. §-a előírja, hogy az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatát legalább 5 évente el kell végezni. Ennek megfelelően az OTrT módosítására vonatkozó javaslatot 2013 évben kell az Országgyűlésnek benyújtani. Az OTrT módosítási javaslata ennek megfelelő ütemezéssel készül.

2011 második, valamint 2012 első félévében a felülvizsgálat részeként az OTrT módosítását megalapozó vizsgálati munkafázisok kerültek kidolgozásra. A tartalmi elemek érvényesülésének vizsgálata című munkarészt ez év júniusában az érintett minisztériumok véleményezésre megkapták. Időközben a beérkezett vélemények feldolgozása, a tervezői válaszok megfogalmazása is megtörtént, majd erre alapozva megkezdődtek a minisztériumokkal történő egyeztető tárgyalások.  Az egyeztetések lezárását követően 2012 második felében készül el a javaslattevő fázis valamint a hozzá kapcsolódó környezeti vizsgálat és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció.

A környezeti vizsgálat és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentum tematikájának egyeztetése a környezet védelméért felelős szervekkel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint lezajlott. Az egyeztetésre bocsátott tematikák, a beérkezett észrevételek, valamint az észrevételek alapján véglegesített tematika az alábbi csatolmányokban érhetők el és tölthetők le.

 

Összeállította
Faragó Péter
Huszár Szilvia
Kurcz Judit
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Környezeti vizsgálat tervezői tematika javaslat06/11/12 10:24 am45.09 KB
[file] Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció tervezői tematikai javaslat21/11/12 11:46 am46.55 KB
[file] Környezeti vizsgálatra és aNatura 2000 hatásbecslési dokumentációra beérkezett észrevételek06/11/12 10:31 am53.77 KB
[file] Környezeti vizsgálat végleges tematikája06/11/12 10:32 am45.11 KB
[file] Natura 2000 hatásbecslés végleges tematikája06/11/12 10:32 am56.31 KB