Az egész országra vonatkozó fontosabb jogszabályok

Nyomtatóbarát változat
TÖRVÉNYEK:
 
 
a területfejlesztésről és a területrendezésről
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
 
az épített környezet alakításáról és védelméről
 
a kulturális örökség védelméről
 
 
KORMÁNYRENDELETEK:
 
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
 
a kedvezményezett járások besorolásáról
 
a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
 
a területi monitoring rendszerről
 
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
 
a főépítészi tevékenységről
 
a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről
 
az országos településrendezési és építési követelményekről
 
forrás: