Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (ÚMVP)

Nyomtatóbarát változat

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére.

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én hagyta jóvá a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Az ÚMVP intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő támogatás hívható le, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra.

Az ÚMVP végrehajtásának felelőse az ÚMVP Irányító Hatóság (IH), a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM). Az ÚMVP lebonyolításában részt vesz a VM több főosztálya, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (volt FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet - FVM VKSZI), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), valamint részben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH). A ÚMVP kifizető ügynöksége a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).
 

I. intézkedéscsoport:
 
Az "A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása" EU Stratégiai Iránymutatás célkitűzéseivel összhangban a Stratégia I. Intézkedéscsoportjának általános célja az alábbi fő intézkedéseken keresztül valósul meg:
 • Az információk és a tudás elterjesztésének elősegítése
 • A kor-szerkezetváltás támogatása
 • Gazdaságok és termelési szerkezetváltás
 • A befektetések és a minőség támogatása
 • Az infrastrukturális támogatások
 
II. intézkedéscsoport:
 
A II. Intézkedéscsoport általános célkitűzése a környezet és a tájképi jelleg javítása a tájgazdálkodás támogatásával.
A Közösségi Stratégiai Iránymutatással és az általános célkitűzéssel összhangban lévő, illetve ezeken átível nemzeti prioritások a következők:
 • A Natura 2000 mezőgazdasági és erdészeti területeinek, valamint más, kiemelkedő természetiértéket képviselő területeknek a megóvása
 • Kedvezőtlen adottságú területek (KAT)
 • Mennyiségi és minőségi vízgazdálkodás
 • Az erdészeti erőforrások növelése és fenntartható kezelése
 • Biomassza felhasználása energetikai célból
 • Talajvédelem
 
III. intézkedéscsoport:
 
A III. Intézkedéscsoport fő célkitűzése a vidéki területeken az életminőség javítása, valamint a gazdasági tevékenységek diverzifikálásának az ösztönzése. A vidéki gazdaság fejlesztése a III. Intézkedéscsoport keretein belül döntő súlyt képvisel, a legjelentősebb fejlesztendő területnek minősül. A Közösségi Stratégiai Iránymutatással és az általános célkitűzéssel összhangban lévő, illetve ezeken átívelő nemzeti prioritások a következők:
 • a gazdasági fejlődés és az életminőség elősegítése a vidéki területeken, valamint a természeti és a gazdasági fejlődés elősegítése és az életminőség javítása a vidéki területeken, illetve a természeti és kulturális örökség megőrzése;
 • a kistérségi szintű kormányzás elősegítése;
 • a LEADER csoportok erősítése és támogatása.
 
IV. intézkedéscsoport:
 
A Stratégia IV. Intézkedéscsoportjának általános célja, ami egyúttal megfelel az "A helyi kapacitásfejlesztés foglalkoztatási és diverzifikációs célból" elnevezésű EU Stratégiai Iránymutatás célkitűzésének, mind a négy Intézkedéscsoport keretei között a LEADER megközelítés alkalmazása mellett valósul meg. A LEADER programon belül a legnagyobb hangsúlyt a III. Intézkedéscsoport célkitűzései kapják, mindazonáltal külön figyelmet szükséges fordítani a helyi csoportoknak az I. és II. Intézkedéscsoport célkitűzései felé való orientálására.
 
A SAPARD-ban, az AVOP-ban és az NVT-ben rendelkezésre álló források a magyar agrárium és a vidéki gazdaság szerkezet-átalakításának, modernizálásának megkezdését szolgálták, a szükséges változások megvalósításához viszont szerények voltak. A SAPARD, az AVOP és az NVT tapasztalatai azt mutatják, hogy a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos korábbi kételyek nem igazolódtak, a beadott pályázatok forrásigénye esetenként jelentősen meghaladta az előirányzott pénzügyi keretet. A fő célkitűzések, prioritások jórészt teljesültek, de néhány intézkedés megvalósulásában módosítást igénylő aránytalanságok is jelentkeztek. A korábbi programok célkitűzései a 2007-2013 közötti időszakban stratégiai célként nagyrészt továbbra is érvényesek.
 
 
Az Új Magyarország Vidkfejlesztési Program weboldala.
 

forrás:
 
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (ÚMVP)22/11/10 2:58 pm1.97 MB
[file] New Hungary Rural Development Programme 2007-201304/07/12 2:02 pm3.84 MB