Dél-Alföldi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia (RITS)

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 2005
 
Preambulum:

A Dél-alföldi régió 2000-ben elsők között rendelkezett információs társadalom stratégiával a magyar régiók között, mely már akkor mutatta, hogy a régió vezetése elkötelezett az információs társadalom kiépítése, fejlesztése iránt. Az azóta eltelt öt év azonban rámutatott arra, hogy az IT szektorban a hosszútávú stratégiák a technológiai - technikai fejlődés és a környezeti változások gyorsasága miatt pár év alatt elavulnak, ezért a stratégiai elgondolásokat módosítani kell.
 
Az új IT stratégia „alapkövei” a következők:

I. alapkő:
Helyzetelemzésünk és stratégia programjaink arra a modellre épülnek, hogy a RITS-nek – mint támogató stratégiának - egyrészt a régió területfejlesztési stratégiáját, másrészt az országos információs társadalom stratégiát kell szolgálnia.
 
II. alapkő:
Véleményünk szerint információs társadalmi stratégia alapja, hogy az információs, vagy tudásgazdaságban a versenyelőny az egyre rövidülő életciklusú termékek, szolgáltatások piacán az innovátorok, az újítók egyszóval a „tudástőkések” kezében összpontosul. Regionális szinten ezen IT innovátor szervezetek (köz, civil, üzleti szereplő egyaránt) támogatása segítheti egy régió versenyképességének növekedését. Eszközrendszerünknek minden esetben szolgálnia kell az ember-eszköz-tartalom hármas pillérét.
 
III. alapkő:
Véleményünk szerint az online közszolgáltatások (eGovernment) kiépítése kapcsán kormányzati szinten kell beavatkozni, mint szabályozási mint cselevési programok kapcsán. Regionális szinten az információ áramlás „up and down” természetéből adódó lehetőségek kiaknázására és a veszélyek minimalizálására kell törekedni.
 
IV. alapkő:
Amennyiben az információs technológiák terjedése, az ezzel kapcsolatos ismeretanyag társadalmasítása kellő kontroll hiányában valósul meg, úgy e folyamat a területi különbségek erőteljes növekedését eredményezi. Cél ezért, hogy a megcélzott fejlődés területileg is kiegyensúlyozott legyen, így a technológiák valamint a kapcsolódó ismeretanyag terjedésében is biztosítani kell minden felhasználó számára a hozzáférést, ezzel is meggátolva, hogy kialakuljon illetve növekedjen a digitális szakadék a régiók között, illetve egy-egy régión belül.

V. alapkő:
A 2000-ben elkészített és elfogadott regionális információ társadalmi stratégiai céljai a környezeti változások, valamint az azóta bekövetkezett IT konvergencia miatt nem elérhetők. A megfogalmazott célok operatív megvalósulása nem, vagy csak részben történt meg (pl: Megapark, Infopark projektek). A célállapot kitűzésénél a stratégiai megfogalmazásánál figyelembe kell venni, hogy nem rendelkezünk megalapozott IT szcenáriókkal, ezért a jövőkép alkotás csak az életminőség szintjének folyamatos ICT technológiákkal történő emelését tűzheti ki.
 

orrás:
Dél-Alföldi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia (RITS)
CsatolmányDátumMéret
[file] Dél-Alföldi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia (RITS)
2005
06/05/11 3:40 pm484.01 KB