Jogszabályok

Nyomtatóbarát változat
Településrendezésre és –fejlesztésre vonatkozó fontosabb jogszabályok
 
TÖRVÉNYEK:
 
az épített környezet alakításáról és védelméről
 
2012. évi XCIII. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

2012. évi XXX. törvény
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
 

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről
 
a helyi önkormányzatokról
 
 
KORMÁNYRENDELETEK:
 
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
az örökségvédelmi hatástanulmányról
 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
 
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
 
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
 
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a főépítészi tevékenységről
 
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
 
a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
 
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
 
az országos településrendezési és építési követelményekről
 
 
MINISZTERI RENDELETEK:
 
6/2012. (III. 1.) BM rendelet
az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről

5/2012. (III. 1.) NGM rendelet
az elemi költségvetésről

36/2010. (XI. 30.) VM rendelet
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról
 

a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról
 
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról
 
az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
 
a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 

Összeállította:
Décsei Nóra
VÁTI Nonprofit Kft
Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság

forrás:
Magyarorszag.hu jogszabálykeresője
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso