CEMAT

Nyomtatóbarát változat

A tanácsban az Európa Tanács 47 tagállamának képviselői vesznek részt, közös célkitűzésük a fenntartható területi fejlődés megvalósítása az európai kontinensen. A CEMAT 2010-ben elfogadott Moszkvai Deklarációja így fogalmaz: „A jövőbeni kihívások: az európai kontinens fenntartható területi fejlődése egy változó világban” továbbá hangsúlyozza, hogy „a Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (CEMAT) összehozza az Európai Unió tagjait, és az EU-n kívüli országokat, ezzel egy egyedülálló fórumot jelent az európai kontinens jövőjének megvitatására, és az együttműködés és partnerség támogatására, tekintettel az új kihívásokra, és minden, a strukturális változások által generált területi folyamatra”. 

A CEMAT-ot 1970-es megalapításakor egy olyan közös területfejlesztési témákon alapuló nemzetközi együttműködés fejlesztésére hozták létre, mint a gazdasági jólétből adódó növekvő regionális egyensúlytalanságok, a szolgáltatás alapú gazdaságok irányába való strukturális átalakulás vagy a nemzeti határokon átnyúló területi integráció.

1970-es alapítása óta a CEMAT felbecsülhetetlen szerepet játszott Európa-szerte a jelentős változásokkal összhangban lévő hatékony területfejlesztési politikák ösztönzésében:

A negyven éves tevékenységét tudatosságnövelő tevékenységek, jó gyakorlatok cseréje és a jövőre vonatkozó trendek közös kutatása jelezte. A CEMAT-nak megkérdőjelezhetetlen hatása volt számos ország területfejlesztési jogszabályainak, politikájának, eljárásainak, gyakorlatának és eszközeinek fejlődésére. Hatása különösképpen erős volt, amikor az Európa Tanácshoz új országcsoportok csatlakoztak, mint ahogy ez a hetvenes években számos dél-európai ország és a kilencvenes években a közép- és kelet-európai országok esetében történt.

A CEMAT különösképpen értékes és hatásos eredménye volt a közös előre tekintő területfejlesztési doktrínák együttes megalkotása és politikai elfogadása. Ilyen doktrínák voltak az 1984-ben Torremolinosban elfogadott Európai Karta a Regionális/Területfejlesztésért és a 2000-ben, a CEMAT harmincadik évfordulóján, Hannoverben elfogadott Európai Kontinens Fenntartható Területfejlesztésének Irányelvei, mely 2002-ben beépült az Európa Tanács miniszteri Bizottságának tagállamokhoz szóló ajánlásába. Az irányelvek kiemelik az emberi jogok és a demokrácia területi dimenzióját.

A CEMAT mindig is hangsúlyozta a demokrácia és az emberi jogok területi dimenzióit. Támogatta a szubszidiaritás és reciprocitás elveit abból a célból, hogy a régiókat és önkormányzatokat aktívan bevonják a területfejlesztési politikákba, valamint hogy Európa sokszínű történeti és földrajzi örökségének egysége fennmaradjon.

A CEMAT továbbá megmutatta, hogy elengedhetetlen a jól átgondolt és hatékonyan végrehajtott területfejlesztési politika a fenntartható fejlődés hosszú távú biztosításához, ahogy azt a Riói és Johannesburgi Deklaráció meghatározta, és a tájak védelme és erősítése az Európai Táj Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően.

A tanács területi tervezéshez kapcsolódó tevékenysége 1970-ben kezdődött Bonnban az első CEMAT (European Conference of Ministers responsible for Regional Planning) eseménnyel. Az elmúlt években számos irányadó ajánlás született a területi tervezéshez kapcsolódóan.

 

A CEMAT hivatalos oldala itt érhető el