Új úthálózati elvekkel a vidék versenyképességéért