Tokaj Borvidék Területfejlesztési Koncepció és Program, társadalmi egyeztetés

Nyomtatóbarát változat
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. elkészítette a 2021-2027-es évre vonatkozó Tokaji borvidék Területfejlesztési Koncepcióját és a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programját (Stratégiai és Operatív Program).  A Koncepció és a Program készítésének célja a Tokaji borvidék stratégiai fejlesztési irányainak a meghatározása, a térség értékeit középpontba állító jövőkép alapján, a területfejlesztés célkitűzéseinek és alapelveinek a kijelölése, azok elérését biztosító programok és intézkedési kereteinek rögzítése.
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 7/2021. (05.31.) sz. határozatával elfogadta a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Tokaj Borvidék Fejlesztési Koncepció, valamint Területfejlesztési Program (Stratégiai és Operatív programrész) Társadalmi egyeztetési anyagát. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 19. § szerint a fejlesztési koncepciót és a területfejlesztési programot véleményezésre meg kell küldeni az egyeztetésben résztvevők részére, valamint társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni a TeIR-ben.
A vonatkozó törvény 19.§ alapján a területfejlesztési koncepció esetén véleményezésre 45 napot kell biztosítani.
Ez alapján:
  • a Partnerségi egyeztetés június 9-én indul;
  • július 24. 17 óráig beérkezett vélemények kerülnek figyelembevételre;
  • a területfejlesztési koncepció, a program és a véleményező adatlap letölthető innen, illetve e-mailben elküldésre kerül a véleményezésre bevonandó szereplőknek.
  • a véleményeket, hozzászólásokat a véleményező adatlapon kell visszaküldeni elektronikus formában a zsofia.vajda@tbft.hu e-mail címre elérhetőség (név, postai cím, e-mail, telefon) megadásával.