Vármegyék – fogalommeghatározás, jogszabályi háttér

Nyomtatóbarát változat
A vármegye a hivatalos területi beosztás egyik eleme, amelyhez területi igazgatási funkciók járulnak.
Magyarországon az államalapítás óta létező fogalom (vármegye). Angliában a county vagy shire az ország legfontosabb alegysége, az Egyesült Államokban két állam kivételével (Louisiana, Alaszka) valamennyi szövetségi állama countykra osztja fel területét.

Napjainkban:
 
Az 1950-es megyeátszervezéskor több csonka megyét összevontak, új megyeszékhelyeket állapítottak meg, így jött létre a mai megyerendszer, mely 19 megyére osztotta az országot.
 
Napjainkban a vármegye a területi igazgatási funkciók ellátásának középszintje. Az Eurostat által kidolgozott statisztikai besorolási rendszerben a NUTS 3 szintnek felel meg. A vármegyei önkormányzat köteles ellátni azokat a feladatokat, amelyek a települési önkormányzatok nem kötelezhetőek, például a vármegye egészére kiterjedő közszolgáltatásokat. Közvetlenül költségvetési támogatásban nem részesül, de a települési önkormányzatok a területükről befolyt személyi jövedelemadó meghatározott részét kapják vissza az állami költségvetésből, és ebből juttatnak a vármegyének.
 

Magyarország vármegyéi
 

forrás:
Györffy György: István király és műve, Gondolat, Budapest 1977
Bilecz Endre: A regionalizmus-koncepció érvényesítésének politikája (2003)
 

jogszabályi hivatkozás:
az Országos Területfejlesztési Koncepcióról