Barnamező

Nyomtatóbarát változat
Fogalomkategória: 
Településfejlesztés
Területfejlesztés
Korábban használt, jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított terület, mely nincs mező- vagy erdő-gazdasági művelés alatt és nem borítja természetes növénytakaró vagy belterületi zöldterület. Jellemzően többségében mesterséges felszínborítás jellemzi, beépített vagy burkolt terület, gyakran városi térségben található egykori iparterü¬let, gazdasági terület, vasútterület, illetve felhagyott, használaton kívüli laktanyaterület.
 
forrás:
Területi Kohéziós Kézikönyv