Csongrád-Csanád Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program, elfogadott

Nyomtatóbarát változat
A megyei önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési feladatait Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.), a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm.rendelet, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet szabályozza.
 
A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok legfontosabb feladata, hogy elkészítse a megyei területi tervdokumentumokat.
 
Ennek megfelelően a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat elkészítette a 2021-2027-es ciklus megyei fejlesztési dokumentumait, melyek elérhetőek a megyei önkormányzat oldalán: