Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program, elfogadott

Nyomtatóbarát változat

A megyei önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési feladatait Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.), a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm.rendelet, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet szabályozza.

A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok legfontosabb feladata, hogy elkészítse a megyei területi tervdokumentumokat.

Ennek megfelelően a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elkészítette a

  • „BÁCSKISKUN2030 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója – I. Előkészítő fázis”;
  • „BÁCSKISKUN2030 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepció (II. Javaslattevő fázis)”;
  • „BÁCSKISKUN2030 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja - Stratégiai programrész (Előkészítő fázis)”;
  • „BÁCSKISKUN2030 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja - Operatív programrész (Javaslattevő fázis)”;
  • „BÁCSKISKUN2030 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepció területi hatásvizsgálata”, valamint a
  • „BÁCSKISKUN2030 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Program területi hatásvizsgálata”

című dokumentumokat, melyeket a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elfogadott.

 

A dokumentumok elérhetőek a https://www.bacskiskun.hu/oldalak/bacskiskun2030 oldalon.