Tagállamok dossziéi

Nyomtatóbarát változat
A Leader+ programot nemzeti szinten ismertető adatlap többek között az alábbi információkat tartalmazza: a program beindításának időpontja; a programban részt vevő főbb intézmények; a kiválasztott témák; finanszírozás; a Leader+ eddigi hatása és a vonatkozó nemzeti kapcsolattartók.
 
Van egy másik térkép is, amely az egyes régiókon belül működő helyi akciócsoportokról (HACs) szolgál tájékoztatással. A HACs-adatbázishoz vezető linken keresztül további részleteket tudhat meg egy-egy HACs működéséről. Valamennyi tagállamra vonatkozóan tájékoztatunk továbbá a nemzeti programmal, illetve a program megvalósításával kapcsolatos részletekről.
 
A Leader+ közösségi kezdeményezés a tíz új tagállamban nem kerül alkalmazásra. Ehelyett az EMOGA orientációs részlege által a 2004-2006-os időszakra biztosított támogatásból finanszírozott, és a Strukturális Alap programok részét alkotó Leader+ típusú intézkedés bevezetésére van lehetőség.
 
A lehetőséget kizárólag az 1. Célkitűzés alá tartozó régiók vehetik igénybe; ennek megfelelően Ciprus egész területe kizárásra kerül. Hat új tagállam (Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia és Lengyelország) döntött olyan Leader+ típusú intézkedés megvalósítása mellett, amely - a hálózatépítés kivételével - a Leader módszer valamennyi elemét tartalmazza. E tagállamok közül néhány saját kezdeményezésre országos hálózatot hozott létre.
 
A Leader támogatáson kívül a Szlovák Köztársaság és Szlovénia rendelkezik a Leader alapelveit részben tiszteletben tartó közösségi alapú vidékfejlesztési programmal. Ciprus a következő program-időszakra való felkészülés jegyében bizonyos 'készségelsajátítási' tevékenységeket biztosít a vidékfejlesztésben érdekelt szereplők számára. Máltán nem áll rendelkezésre ilyen program.
 
A Leader+ típusú intézkedések keretében alapvetően a tevékenységek két típusa számára biztosítható támogatás: a vidéki közösségeket a helyi vidékfejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására felkészítő készségelsajátítás; és a helyi akciócsoportok (HACs-k) által kidolgozott, kísérleti jellegű integrált területi vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása."
A HACs-k lehetőséget kaphatnak a különböző térségek illetve országok közötti együttműködési tevékenységekben való részvételre, és hozzáférést nyernek a Vidéki Területek Európai Obszervatóriumához. Feladatuk az Európai Bizottság által meghatározott kiemelt témák egyikére, vagy akár több ilyen témára is összpontosító helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása.
 
Forrás:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/index_hu.htm