Vidékfejlesztés - Általános információk

Nyomtatóbarát változat

A vidékfejlesztésről

Olyan fejlesztési politika vagy tevékenység, amely a vidéki térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak megfigyelése és értékelése alapján a helyi adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek aktív részvételével formálódó programok és beruházások meghatározását, valamint magvalósítását célozza a gazdasági és piaci hatékonyság növelése, a foglalkoztatottság megőrzése, illetve bővítése és a környezetminőség javítása érdekében. A vidékfejlesztés alapvető kihívása a vidéki népesség helyben tartása, számára vonzó élettér és munkakörülmények létrehozása a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával. A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása az egészséges, önszerveződő helyi közösség.

 
A hazai vidékfejlesztés intézményrendszere

Vidékfejlesztési Minisztérium
„A Vidékfejlesztési Minisztérium több nagy szakterületet egyesít magában. Nemcsak vidékfejlesztéssel, hanem az élelmiszerlánc-felügyelettel, a környezetvédelemmel, agrárgazdasággal kapcsolatos kormányzati intézkedések is a Vidékfejlesztési Minisztériumban születnek.”
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
„A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Közös Agrárpolitika forrásaiból és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására, elbírálására és a juttatások folyósítására, valamint piacszabályozó intézkedések működtetésére létrehozott intézmény. Működését 2003. július 1-jén a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként kezdte meg. Az MVH a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi hivatal, önállóan gazdálkodó központ költségvetési szerv. Feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Kormányrendelet rendelkezik.”
http://www.mvh.gov.hu/

Herman Otto Intézet
Korábban: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. „A földművelésügyi tárca kibővült feladatkörű háttérintézménye a közösségi, kulturális és gazdasági fejlesztések, valamint a kormányzati, civil és egyházi szervezetek közötti valós együttműködések kialakítása mellett, a hazai természeti értékek megőrzését, környezetünk védelmét tekinti alapvető feladatának. Az intézet tevékenységeinek fókuszában a környezet- és természetvédelem áll, így a társadalmi tudatformálást, továbbá a különböző érdekcsoportok együttműködését segíti, de elsődleges tennivalója a szakpolitikai döntések tudományos megalapozása.” (Forrás: honlap)
www.hoi.hu

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
„Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. „
http://www.mnvh.eu
 

További intézmények, szervezetek
 
 
 
További linkek
 
 
A vidékfejlesztés szakpolitikai alapdokumentumai
 

 
 

forrás:
 

jogszabályi hivatkozás:
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről