Új TeIR-alkalmazás a megyei tervezéshez

Nyomtatóbarát változat
A napokban készült el a TeIR új alkalmazása, a Megyei tervezést segítő alkalmazás, mely az egyes területi szintekre vonatkozóan, előre definiált szempontok szerint különböző lekérdezésekre ad lehetőséget. A nyilvános – regisztrációhoz nem kötött – alkalmazás rendkívül hatékony segítséget nyújt a 2014–2020-as EU-s költségvetési ciklust előkészítő tervezési folyamat sikeres megvalósulásához. Nagy előnye az alkalmazásnak, hogy a rendszerből lekérdezhető – kiadványhoz hasonló – riportok mindamellett, hogy igen esztétikusak és áttekinthetőek, a felhasználó által interaktívan kezelhetők is. Az alkalmazás a TeIR Nyilvános alkalmazások menüjében érhető el.

 
Az alkalmazást részletesen bemutató interaktív videó a cikk végén tekinthető meg.
 

Az elemzések alapja: választható mutatók és területegységek

A rendszer alapvetően kétféle mutatócsoportot tartalmaz – ezek a jövőben tetszőlegesen bővíthetők –, melyek alapján az elemzéseket lekérdezhetjük a különböző területi szintekre vonatkozóan. A mutatók között egyaránt szerepelnek abszolút és fajlagos mutatók is. Az első csoportot az Általános mutatók csoportja képezi, amely a VÁTI által tetszőlegesen kiválasztott és a tervezők, illetve elemzők által leggyakrabban keresett mutatókat foglalja magában az alábbi témakörök szerint:
 1. Demográfia
 2. Foglalkoztatottság/Munkanélküliség
 3. Jövedelem/Adózás
 4. Idegenforgalom
 5. Infrastruktúra
 6. Gazdasági teljesítmény
 7. Társadalmi tényezők
1. kép. Az alkalmazásból lekérdezhető általános mutatók csoportja
 

A mutatók másik nagy csoportját Speciális mutatók néven azon mutatók alkotják, melyek az EU 2014–2020 közötti időszak 11 tematikus célterületéhez kapcsolódnak, ezek a következők:

 1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése
 2. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának és minőségének javítása
 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA estében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása
 4. A karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban
 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása
 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszűntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban
 8. A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása
 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
 10. Beruházások az oktatás, a képességfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás területén
 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás
Az egyes prioritásokhoz tartozó mutatókat alapos, többoldalú szakmai egyeztetéseket követően az RFÜ-k választották ki. Az „egygombos”-ra tervezett alkalmazás elindítását követően első lépésként tehát a kezdőfelületen felajánlott két mutatócsoport közül választhatunk a „Kiadvány kiválasztása” utasítással. Ezt követően a lekérdezési felületen keresésünket tovább szűkíthetjük különböző területi szintekre. Az első visszajelzésekre és a felmerülő felhasználói igényekre reflektálva az Általános mutatók kiadványon belül a hagyományos területi közigazgatási szintek (régió, megye, kistérség) mellett most már megjelennek Budapest kerületei is, önálló területi szintként. A lekérdezési felület szabadszöveges keresőjében lehetőség nyílik egyszerre az összes területi szinten belül keresni, vagy egy tetszőleges területi szintet kiválasztva szűkítve keresni. A mutatócsoport, valamint a kívánt területegység kiválasztását követően megjelenik a konkrét mutatók listája, ahol igényünk szerint módosíthatunk az alapbeállításként megjelenő, összes mutató kijelölve állapoton.


A fentiekből végül html riport, vagy pdf formátumú jelentés generálható. A pdf formátumú kiadvány egy statikus, előre elkészített és gyorsan letölthető jelentés, mely valóban kiadványszerű megjelenéssel bír. Tartalma természetesen megegyezik a html riport tartalmával. Megkönnyíti a gyors áttekintést, hogy az egyes témakörökre és mutatókra vonatkozóan könyvjelzők vannak benne elhelyezve.
 

Információ egy gombnyomásra – a megyei tervezést elősegítő riportok

Minden lekérdezhető területi egységhez tartozik egy egységes áttekintő, tematikus térkép, ami alatt a választott területi egység legfontosabb alapinformációi kerülnek összefoglalásra: terület, lakónépesség, a területi egységhez tartozó kistérségek száma, lakónépessége és területe, valamint a települések száma jogállás szerint.
 
2. kép. A generált HTML kezdőoldala, megyei helyzetkép
 
A html riportban az áttekintő térképet a lekérdezett mutatók követik a kategóriák szerinti sorrendben. Az alkalmazás az elemzéshez lekérdezett mutatókat mindig kétféleképpen generálja le. A baloldalon egy oszlopdiagram jelenik meg, mely az elmúlt évek elérhető adatairól mutat idősort. Fajlagos mutatók esetében a kapcsolódó magasabb területi szintek is megjelennek a grafikonon, de az áttekinthetőség érdekében vonalként ábrázolva. Az így kapott kombinált diagramon lehetőségünk nyílik a kiválasztott megyei szintű mutató változását egyúttal a régiós és az országos érték alakulásával is összehasonlítani. A jobb oldalon, a grafikon mellett ugyanazon mutató a rendelkezésre álló legfrissebb évre jelenik meg egy tematikus térképen, mely lehetőséget ad a többi megyei értékkel való összevetésre, így a rangsorban elfoglalt helyét is meg lehet állapítani. A mutatók ábrázolása tehát egyrészről vertikális – a területi szintek „hierarchikus” rendjét követő –, másrészről horizontális – az azonos szintű területegységek egymáshoz viszonyított helyzetét bemutató – logikát követ. A régiók esetében a területi összehasonlításhoz a területegységek alacsony (7 db) száma miatt nem térkép, hanem ugyancsak oszlopdiagram áll rendelkezésre. A kistérségek esetében a könnyebb áttekinthetőség végett csak a kiválasztott kistérség megyéje és annak kistérségei jelennek meg térképen.
 

A diagram funkciói

Az alkalmazás által generált grafikonon mindig oszlopdiagram ábrázolja a lekérdezett területi egységet, melynek értékét az oszlop fölé automatikusan kiírja. A magasabb területi szintek pontos értékeit is lehetőségünk van megnézni, amennyiben az őket ábrázoló vonalakra állunk. Ekkor az alsó jelmagyarázat és az adott évnél keletkező függőleges vonalnál egyaránt kiírásra kerülnek az értékek. A jelmagyarázatban szereplő egyes területi szintekhez kapcsolódó színkódokra kattintva lehetőség van egyesével kikapcsolni azokat, melyeket nem akarunk megjeleníteni a diagramon.
 
3. kép. A diagram területi szintjeinek kikapcsolása HTML-ben, megyei helyzetkép
 
Amennyiben az elemzéshez nem szükséges a teljes idősor, úgy a diagramon belül lehetőségünk van kijelölni azokat az éveket, melyeket látni szeretnénk. Ennek hatására a grafikonunk már csak azt a pár évet fogja mutatni. Amennyiben vissza szeretnénk állítani a teljes idősort, az újonnan megjelent grafikon jobb felső sarkában szereplő „Minden évet mutat!” feliratra kell kattintani.
 
3-4. kép. A diagram idősorának megváltoztatása HTML-ben, megyei helyzetkép
 

A tematikus térkép funkciói

Az alkalmazás által generált tematikus térkép mindig a legfrissebb rendelkezésre álló évre készül. A vizsgálatra kiválasztott területi egységet mindig sárga kerettel jelzi a térkép. Amennyiben a kurzorral az egyes területi egységek fölé állunk, a megye kerete zöldre vált és a megjelenő területi egység neve mellé kiírja a mutatónk pontos értékét. Az addig intervallumskálán leolvasott értéket ezzel lényegében tovább tudjuk pontosítani.
 
5. kép. tematikus térkép megjelenése HTML-ben, megyei helyzetkép
 
A generált tematikus térkép lehetőséget ad az egyes intervallumokba eső területek egyidejű megtekintésére és összehasonlítására. Amennyiben a kategóriaszínekre állunk a kurzorral, a hozzá tartozó megyék sárga színnel kiemelésre kerülnek. Ez a funkció segíthet a színek megkülönböztetésénél, valamint az elemzésünket is gyorsíthatja az által, hogy szembetűnően rögtön láthatóvá válik, hogy mik tartoznak egy besorolás alá.
 
6. kép. A tematikus térkép intervallum skálája HTML-ben, megyei helyzetkép
 
Összességében egy olyan nyilvános alkalmazás áll a TeIR által a felhasználók rendelkezésre, amellyel egyszerűen és gyorsan juthatunk többszintű adatokhoz és ezeket magában a rendszerben is interaktívan kezelhetjük. Az adatok térképi megjelenítése és a szerkeszthető, idősoros diagramok, illetve grafikonok egyszerre kínálnak lehetőséget mind az aktuális helyzetképek, mind a földrajzi területi összefüggések könnyed lekérdezésére. A rendszer a jövőben tovább bővíthető, akár olyan mutatócsoportokkal is, melyek egyéb tervezési, elemzési, rendezési folyamatokat, illetve tudományos kutatásokat támogathatnak, de pusztán az érdeklődők számára is hasznos információkkal szolgálhat.
 

Összeállította:
Vancsó Veronika
VÁTI Nonprofit Kft
Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság
Szolgáltatási Osztály
Horváth Balázs
VÁTI Nonprofit Kft
Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság
Szolgáltatási Osztály
Endrődi Judit
VÁTI Nonprofit Kft
Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság
Dokumentációs Központ