Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról

Nyomtatóbarát változat
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi  Főosztálya (jelenleg Belügyminisztérium), és a Területfejlesztési Főosztálya  (jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  Vízügyi Szakállamtitkársága (jelenleg Vidékfejlesztési Minisztérium) , továbbá a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével 2010-ben elkészült a VÁTI Nonprofit Kft. kiadásában a "Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról" c. kiadvány. A kiadvány azzal a szándékkal íródott, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes területein fejleszteni, építeni szándékozók számára áttekinthető képet nyújtson azokról a tennivalókról és lehetőségekről, amelyek e területen érvényes - a szennyvízkezelés vonatkozásában különösen szigorú - előírások mellett is lehetővé teszik fejlesztési szándékaik megvalósítását.
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Balaton-törvény) a környezet  védelme  érdekében bizonyos területeken az építési engedélyt egyedi szennyvízkezelő berendezés meglétéhez köti. Ezeken a partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó 2000 LE (lakosegyenérték) alatti települések belterületein illetve  beépítésre szánt területein nem építhető ki és nem működtethető gazdaságosan szennyvízcsatorna-hálózat, illetve szennyvíztisztító telep.  Ez azt jelenti, hogy a Balaton-törvény hatálya alá tartozó e települések a szennyvízcsatorna építésére nem kaphatnak támogatást, még akkor sem, ha a település a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területén, vagy a felszín alatti víz szempontjából érzékeny, vagy kevésbé érzékeny területen helyezkedik el. Olyan megoldást kellett találni, amely a költséges szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telepek kiépítése nélkül kielégítő hatásfokú szennyvíztisztítást tesz lehetővé, és a keletkezett tisztított szennyvizek helyben történő elhelyezését, illetve a nem érzékeny területekre történő, rendszerbe szervezett elvezetését megoldja. Ez a megoldás mai ismereteink szerint: az egyedi szennyvízkezelő berendezés.
 
A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja támogatásának 2010. évre vonatkozó speciális szabályait a 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 122/2010. (IV.23.) Korm. rendelet rögzíti. Sajnálatos módon a jogszabály által előírt pályázatok egyelőre nem kerültek meghirdetésre (kiadvány 11. oldal).
 
E kiadvány az érintett településeken egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítésével foglalkozók számára nyújt hasznos elméleti és gyakorlati segítséget két települési  - Gétye és Nyim -mintaprojekt bemutatásával, gazdag képanyaggal illusztrálva. A kiadvány célja egyúttal, hogy minden érdeklődő számára  ismertté és követendő megoldássá tegye a környezetvédelmi szempontból is kielégítőnek tekintett és a támogatási lehetőségeknek is megfelelő egyedi szennyvízkezelő berendezések használatát az országban máshol is.
 
 
 

forrás:
Faragóné Huszár Szilvia és Schneller Krisztián
VÁTI Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Tájékoztató a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjáról05/05/11 3:36 pm999.52 KB