Országos Területi Helyzetkép 2010

Nyomtatóbarát változat
 
2010. decemberében elektronikus formában elkészült az Országos Területi Helyzetkép 2010 című területfejlesztési szakkiadvány. A Nemzetgazdasági Minisztérium valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából és támogatásával készült kiadvány összeállítását és a megjelenéssel kapcsolatos feladatok koordinálását a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Irodája végezte.
 
A helyzetkép a 2008-ban elindított kiadványsorozat immáron harmadik darabja, annak hagyományait folytatja. Célja, hogy átfogó tájékoztatást adjon Magyarország területi gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastrukturális helyzetéről a tervezőknek, szakmai és nagyközönségnek egyaránt, segítse az ország helyzetének szélesebb körű megismerését. A kiadvány az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) célkitűzéseihez igazodva ismerteti a területi változásokat. A helyzetkép "pillanatfelvétel" jellege miatt a kiadványban, a korábbi évekhez hasonlóan a területi folyamatok és jelenségek átfogó jellemzése és a területi különbségek bemutatása volt a cél.
 
A kiadvány a 2008-as évre vonatkozóan közöl átfogó területi információkat, tömör, lényegre törő elemzések segítségével. A kiadvány megállapításai az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adataira támaszkodnak, módszertanilag pedig a 2008-2009-ben megújított Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszeren (T-MER) alapulnak. Idén kiemelt aktualitásként a kiadvány első fejezetében a magyarországi területi monitoring és értékelő tevékenységet egységes keretbe foglaló, a TeIR és T-MER rendszerekre épülő, a területi monitoringról szóló 37/2010. (II. 26.) Kormányrendelettel foglalkozunk. Ennek keretében nemcsak a rendelet ismertetésére, hanem az új jogszabályból következő aktuális területi monitoring és értékelési feladatok bemutatására is sor kerül.
 
A szakkiadványt elsősorban ágazati és területi fejlesztéssel foglalkozó tervezőknek és a területfejlesztésben érintett szervezeteknek ajánljuk, továbbá értékes információkkal szolgálhat a kutatók és a területfejlesztés iránt érdeklődők számára.
 
 
Forrás:
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Irodája