Nemzeti Vidékstratégia a vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért

Nyomtatóbarát változat
2011. áprilisától véleményezhető a Nemzeti Vidékstratégia Koncepció. A Vidékfejlesztési Minisztérium által készített anyag hiánypótló, hiszen eddig az ország nem rendelkezett olyan dokumentummal, amely a vidéki térségek leszakadásának problémájára átfogó, integrált választ adna. A Stratégia értékrendi alapvetéseket tesz, fő célja, hogy a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint rögzítse az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki Magyarország egészének megújítását tűzi ki célul.
 
2011. áprilisától véleményezhető a Nemzeti Vidékstratégia Koncepció. A Vidékfejlesztési Minisztérium által készített anyag hiánypótló, hiszen eddig az ország nem rendelkezett olyan dokumentummal, amely a vidéki térségek leszakadásának problémájára átfogó, integrált választ adna. A Stratégia értékrendi alapvetéseket tesz, fő célja, hogy a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint rögzítse az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki Magyarország egészének megújítását tűzi ki célul. Ennek érdekében tennivalókat határoz meg a vidékfejlesztésre, az agrár- és élelmiszergazdaságra, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására, a természeti értékek megőrzésére, valamint a környezet védelmére vonatkozóan.

A Nemzeti Vidékstratégia az eddigi elkülönült, egymással gyakran szemben álló ágazati szemlélet helyett a szakterületek közötti kapcsolatrendszerre építve közös stratégiai kereteket kíván biztosítani. Az anyag készítése során több szakmai szervezet megküldte javaslatait, ugyanakkor a Vidékstratégia erőltetett ütemű elkészítése sajnos nem tette lehetővé, hogy az érintett tárcák, háttérintézményeik és a szakterületekhez kötődő civil szervezetek közös munka során, együtt határozzák meg a fő pontokat és tennivalókat, és ezáltal kialakuljon egy, a stratégiai célokat alaposan ismerő és erőteljesen képviselni tudó, elkötelezett emberekből álló szakmai hálózat. A Stratégia utólagos véleményezésére mindazonáltal április 9-e óta lehetőség van, és a május végéről június 17-ig meghosszabbított véleményezési szakaszban bárkinek lehetősége van a Stratégiával kapcsolatos észrevételeit, javaslatait megküldeni.
 
A stratégia kidolgozása során számba kellett venni az ország Európai Uniós és nemzetközi kötelezettségeit is. Ezek közé tartoznak elsődlegesen a közös agrárpolitika (KAP) reformjához kapcsolódó dokumentumok, amelyek alapvetően határozzák meg a hazai agrár-, vidék- és környezetstratégia mozgásterét. Ezen túlmenően az EU stratégiai dokumentumai közül kiemelendő az EU Fenntartható Fejlődés Stratégia, az Európa 2020 Stratégia, az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja.
 
A Vidékstratégia megoldást keres a vidéki térségek legfőbb problémáira, így a vidéki közösségek helyzetével, a vidékgazdasággal kapcsolatos problémákkal, valamint a természeti értékek és erőforrások kihasználásával kiemelten foglalkozik. Vidéki térségeink fejlesztésében az értékközpontú szemlélet felé való elmozdulásra, valamint a fejlesztési eszköztár és módszertan megújításra törekszik.
 
A stratégia jövőképe egy olyan Magyarország, ahol a tájak eltérő természeti adottságaihoz és gazdálkodási tradícióihoz alkalmazkodó, életképes mezőgazdaság az egyéni/családi kis- és középbirtokok meghatározó szerepére épül. A vidéki térségekben, falvakban és kisvárosokban a hagyományokra épülő polgári életvitel megerősödik, és természetessé válik az ellátás, az alapvető szolgáltatások megléte, fenntartása és fejlesztése. A jövőképhez köthető stratégiai alapelvek a következők: (1) erős ökoszociális állam, (2) közösségi hasznosulás és méltányos elosztás, (3) integrált szemlélet és megoldások, (4) a helyi gazdaságra és a hálózati jellegű együttműködésre építkezés és (5) a helyi közösségek részvétele a fejlesztésekben.
 
A célok megvalósulását szolgálják a stratégiai területenként meghatározott nemzeti stratégiai programok, valamint a térségi komplex programok. A Stratégia emellett rögzíti a megvalósítás alapfeltételeit is. A Nemzeti Vidékstratégia szövege olvasható a http://videkstrategia.kormany.hu oldalon, ahol a hozzászólások, vélemények is beküldhetők.
 

forrás: