Eurobarometer felmérés – A régiókban a gazdasági nehézségek ellenére kiváló az életminőség

Nyomtatóbarát változat
Előre látható módon összességében a rossz hangulat jellemzi a képet az Eurobarometer új, „A view from the regions” (Regionális szemszögből) című, az Európai Bizottság megbízásából elvégzett vizsgálata alapján. Ennek ellenére meglepő és biztató eredmények is születtek.
 
Egy komoly gazdasági válság kellős közepén aligha meglepő, hogy a vizsgált EU-régiók körülbelül háromnegyedében borúsan látják a jövőt a megkérdezettek, de vannak megdöbbentő eltérések a régiók között, és van pár kifejezetten optimista vidék is.
 
A felmérés részeként 50 000 emberrel beszélgettek telefonon 2012. augusztus 20. és szeptember 15. között. Minden vizsgált régióban 300 személyt kérdeztek meg. A résztvevők körét hagyományos és mobiltelefonszámok véletlen kiválasztásával határozták meg. A felmérésben vizsgált 170 régió az Európai Unió egész területére kiterjedt. A vizsgált régiók körét hibrid NUTS1/NUTS2 modellel választották ki.
 
 
A jelenlegi helyzet
 
Arra a kérdésre, hogy miképpen vélekednek régiójuk jelenlegi gazdasági helyzetéről, a vizsgált 170 régió közül 110-ben több mint 50% minősítette rossznak a helyzetet. Voltak azonban feltűnően eltérő válaszok is, a vorarlbergi régióban az osztrákok 96% tartja jónak a gazdaság helyzetét, a portugál Continente régióban pedig mindössze 4% vélekedik hasonlóan.
 
A jövő kilátásai
 
Arra a kérdésre, hogy milyen változásra számítanak a gazdasági helyzetben az elkövetkező 12 hónap során, a 170 régióból 125-ben látják nagyon borúsan a jövőt. Összességében 45% gondolja úgy, hogy a dolgok változatlanok maradnak, 42% számít romlásra. Mindössze 10% vár javulást.
 
Mindennek ellenére erős optimizmus volt tapasztalható Svédországban, Dániában, Lettországban, Észtországban és Bulgáriában. Megdöbbentően magas volt azonban a negatív vélemények aránya Görögországban, Cipruson, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Spanyolországban és Portugáliában.
 
Ezekből az eredményekből esetleg stratégiai következtetések is levonhatók az EU strukturális alapjainak felhasználásáról, megfelelő helyéről, figyelembe véve a fenti eltéréseket.
 
Az elsőszámú problémák
 
Amikor a régiójuk előtt álló két legfontosabb problémára került a szó, 55% említette a munkanélküliséget, 31% pedig a gazdasági helyzetet.
 
A környezetvédelem kérdéseit sem felejtik ki a prioritások közül, de a munkanélküliséggel és a gazdasággal kapcsolatos aggályok elhomályosítják őket. Az „agyelszívás” többeket aggaszt (15%), mint a bevándorlás (12%). A környezetet csak 8%, a bűnözést 17% említette.
 
A 170 régió közül 113-ban az emberek több mint fele tekinti a munkanélküliséget a két legfontosabb probléma egyikének. 46 régióban több mint 70% adta ezt a választ: Spanyolországban 15 régióban, Franciaországban 12-ben, Olaszországban 2-ben, Lengyelországban 7-ben, Portugáliában 2-ben, az Egyesült Királyságban 1-ben, továbbá egész Szlovákiában és Magyarországon.
 
Ismét mutatkoztak megdöbbentő eltérések: a lengyel Varmia-Pomeránia régióban 91% említette a munkanélküliséget a két legfontosabb probléma között, a brit Yorkshire és Humber régióban pedig csak 11%.
 
Az életminőség
 
Az általános pesszimizmus ellenére az uniós polgárok összességében nagyon kedvezően vélekednek a régiójuk életminőségéről: átlagban 70% nevezi jónak, és csak 28% rossznak.
 
A 170 vizsgált régió közül 137-ben ítéli az emberek több mint fele jónak a régió életminőségét. A leginkább elégedettek az osztrák, a finn, a luxemburgi, a holland és a svéd polgárok voltak. Ezekben az országokban mindegyik régióban 90%-nál többen érezték jónak az életminőséget. A holland Drenthe és az osztrák Vorarlberg régióban az életminőséggel való elégedettség szintje elérte a 99%-ot.
 
Ezzel szemben a közép-magyarországi régióban 81% tartotta rossznak az életminőséget, akárcsak az olasz Campania és portugál Continente 70 %-a, hasonlóan Szlovénia egészéhez.
 
Melyik a (régiónk) előtt álló két legfontosabb probléma?
(legfeljebb 2 válasz)
 
legnagyobb / legkisebb (%)
MEDIÁN (%)
Munkanélküliség
91/16
61
Gazdasági helyzet
67/13
32
Egészségügyi helyzet
59/4
20
Az emberek és/vagy a vállalkozások elvándorlása a régióból
48/1
14
Oktatási rendszer
59/1
14
Bűnözés
58/2
13
Bevándorlás
53/0
11
A környezetvédelem
22/0
6
Forrás: „A view from the regions” (Regionális szemszögből), Flash Eurobarometer 356
 
 
 
Arra a kérdésre, hogy mire számítanak az életminőség változásában az elkövetkező 12 hónapban, kevésbé aggasztónak mutatkoztak a várakozások, mint a gazdasági helyzet esetében. Nyolc tagállam régióiban tapasztaltak negatív képet, bár csak öt tagállamban különösen erőteljesek a negatív vélekedések: Cipruson, Görögországban, Spanyolországban és Szlovákiában.
 
Az uniós politika bemutatása
 
Kik azok, akik a legjobban el tudják magyarázni az unió politikájának a polgárok életére kifejtett hatását?
 
A legtöbben úgy gondolják, hogy az országos (20%) vagy a helyi (21%) politikusaik tudják legjobban megértetni az EU politikájának következményeit. Összességében 16% látja szívesen az Európai Parlament képviselőit ebben a szerepben.
 
Hollandiában azonban a válaszadók több mint 50%-a részesíti előnyben saját országa képviselőit az EU-val kapcsolatos tájékoztatásban, míg Franciaországban és az Egyesült Királyságban körülbelül 30% a helyi és a regionális személyiségeket kedveli. Végül Dániában és Máltán az emberek több mint 30% az európai parlamenti képviselőket preferálja az unióval kapcsolatos ismeretszerzés terén.
 
Ezen a területen talán az a legfontosabb tanulság, hogy mindenkinek megvan a szerepe az uniós ügyek ismertetésében.
 
 
 
 
Forrás: Panorama Inforegio, 44. szám, 2012. tél