Adatok és dokumentumok beküldése a Dokumentációs Központba

Nyomtatóbarát változat
A Dokumentációs Központ 1999 óta gyűjti és szolgáltatja a terület- és településrendezés illetve a terület- és településfejlesztés dokumentumait. Ahhoz, hogy az összegyűjtött adatokat, ismereteket, dokumentumokat megőrizni szolgáltatni tudja, azok begyűjtéséről is gondoskodni kell. Az adott területek dokumentációi és adatai terén a Dokumentációs Központot kötelespéldány joggal ruházták fel.

Az adatok és a dokumentumok begyűjtésére a Dokumentációs Központról szóló 277/2008. (XI. 24.) számú kormányrendelet, valamint A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010 (II. 5.) számú kormányrendelet hatalmazza fel.
Azért, hogy a dokumentumok és adatok beküldését megkönnyítsük, beküldőnkként összefoglaljuk, milyen dokumentumot vagy adatot várunk, milyen formában és milyen módon lehet elküldeni azt, és mi a benyújtásra szabott határidő.
A beküldők köre kiterjed a területfejlesztésért felelős miniszterre, az állami főépítészekre, a területfejlesztési tanácsokra, a települési önkormányzatok jegyzőire, a területen tevékenykedő szakértőkre és a területen tevékenykedő további állami szervekre.
Általánosságban elmondható, hogy az elektronikus dokumentumokat ( .pdf, .gml, .xls, .doc, .dwg kiterjesztésű fájlokat) 100 megabyte terjedelemig vagy az Ügyfélkapun keresztül, vagy elektronikus adathordozóra írva postai úton lehet megküldeni a Dokumentációs Központba.
100 megabyte terjedelem felett csak postai úton, elektronikus adathordozóra írva lehet átadni a dokumentumokat.
Egyes esetekben a jogszabályok a papír változat megküldését is előírják. Ezeket szintén postán beküldve várjuk a dokumentumokat.
 
Az építési beruházásokhoz kapcsolódó dokumentumok beküldéséhez az e-Építés szakmai portálon talál segítséget.
 
A beküldéshez a postai cím:
VÁTI Nonprofit Kft., Dokumentációs Központ
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
 
A beküldéssel kapcsolatban fordulhat a Dokumentációs Központ ügyfélszolgálatához is.
Telefonszáma: 06 1 / 361-02-06
 
A régészeti nyilvántartásba vételre jogosult szerv
Beküldendő
Határidő
Formátum
Építmények vagy telkek régészeti védettségére, valamint ezzel összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok
A régészeti lelőhelyek nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül
PDF
Jegyző
Beküldendő
Határidő
Formátum
Településrendezési eszközök
A helyi építészeti, természeti értékek védelmét elrendelő döntést, valamint a településrendezési eszközöket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül
PDF, illetve papír
Településrendezési tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek
PDF
Építmények vagy telkek műemléki (műemlék, műemléki környezet, műemléki jelentőségű terület, történeti táj) védettségére, valamint a helyi építészeti és természeti értékek védelmére, azokkal összefüggő tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó határozatok, rendeletek, nyilvántartásba vételi és területi adatok
PDF
A területfejlesztésért felelős miniszter
Beküldendő
Határidő
Formátum
A megyei területrendezési és -fejlesztési koncepciók, programok, tanulmánytervek
A hozzá való beérkezést követő 30 napon belül
PDF és GML
Állami főépítész
Beküldendő
Határidő
Formátum
A hatósági eljárás során keletkező határozatok és az ezeket megalapozó hatásvizsgálatok
A jogerőssé válást vagy a kézhezvételt követő 30 napon belül
PDF, GML és papír
Területrendezési és -fejlesztési dokumentumok kidolgozásáért felelős szerv
Beküldendő
Határidő
Formátum
Az országos, regionális és kistérségi területrendezési és -fejlesztési koncepciók, programok, tanulmánytervek
Az elfogadást követő 90 napon belül
PDF, GML és papír
Területi kutatások megrendelői
Beküldendő
Határidő
Formátum
Költségvetési pénzből megvalósuló területi kutatások
A kutatás lezárásától számított 90 napon belül
PDF és GML
Területfejlesztési tanácsok
Beküldendő
Határidő
Formátum
A területfejlesztési tanácsok üléseinek jegyzőkönyvei
A hitelesítést követő 90 napon belül
PDF és papír
 
 
A beküldésről, illetve a Dokumentációs Központ szolgáltatásairól bővebben olvashat az Építésügyi Portálon a Dokumentációs Központ menüpont alatt.
 
 

forrás:
Fekete Attila
VÁTI Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ