A visegrádi országok területfejlesztési együttműködése

Nyomtatóbarát változat
Az Európai Unióban a területi tervezés nemzeti kompetencia. Ennek ellenére mind fontosabbá válik a tagállamok együttműködése az európai tér közös értelmezésében, illetve az európai térbeli folyamatok alakulásának közös elemzésében, tervezésében. Az Európai Unió Területi Agendája is leszögezi, hogy az eddiginél jobban figyelembe kell venni az egyes területek szükségleteit, jellemzőit és a területi kohéziót csak a térségek fejlesztésének összes érintettje közötti intenzív és folyamatos párbeszéd révén lehet megvalósítani. Ezek fényében született meg 2008 júniusában az a deklaráció, amelyben a négy visegrádi ország (Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország) és a nem sokkal később hozzájuk csatlakozó Románia és Bulgária (V4+2) kifejezte együttműködési szándékát.
 
A Prágai Deklaráció alapján megkezdődő munka első fő állomása, hogy - Csehország koordinációjával - 2010 elejére elkészült az egyes tagállamok tervezési és fejlesztési elképzeléseit együttesen áttekintő dokumentum. Az ún. Közös Dokumentum (Common Document) egyrészt a hat ország területfejlesztési és területrendezési dokumentumai alapján a fejlesztési területeket és tengelyeket veti össze és jeleníti meg térképen, másrészt a különböző közlekedési - közúti, vasúti, vízi és légi - hálózatokat ábrázolja. Az összevetés alapján meghatározza az országok közötti töréseket (diszkontinuitásokat) és utal a V4+2 szintű közös tengelyek és hálózatok kialakításának fontosságára is. A közös dokumentumra elsősorban az egyes országok területfejlesztési és területrendezési dokumentumainak felülvizsgálata során érdemes tekintettel lenni. A benne foglaltak ugyanakkor elősegítik a közép-európai közös érdekek érvényesítését az európai szintű kezdeményezésekben. Ilyen aktuális folyamat az uniós tagállamok területi tervezéséért és fejlesztéséért felelős miniszterei által elfogadott dokumentumok jelenleg folyó és a Magyar EU Elnökség alatt záruló felülvizsgálata (ld. az Európai Unió Területi Helyzete és Kilátásai - Territorial State and Perspectives és a Területi Agenda - Territorial Agenda). A dokumentum adalékokkal szolgálhat a területpolitikán túlmutatóan is, például az EU kohéziós politikájának vagy TEN-T közlekedési hálózati koncepciójának jövőbeli alakítása során.
 
A V4+2 együttműködés fontos állomásaként 2010. március 29-én a magyar V4 Elnökség keretében a hat ország területfejlesztésért felelős minisztere, illetve vezetője Miniszteri Következtetéseket  írt alá Budapesten. Ezek a következtetések a nem egészen két éve Prágában elfogadott nyilatkozat elveit továbbgondolva, a már eddig elért eredményeken alapulva új fejezetet kívánnak nyitni a V4+2 országok területfejlesztési együttműködésében. A deklarációban elfogadták a Közös Dokumentumot és felkérték a tagállami szakértőket, hogy folytassák a meglévő diszkontinuitások rendezését. Még fontosabb, hogy az aláírók kinyilvánították annak szándékát, hogy elkészüljön a hat ország közös területi stratégiája. Ez a lépés nagyon jelentős, mert így a területi tervezési együttműködés egy tágabb dimenziót kapva tovább mélyülhet. Ez az új közös tervezési kezdeményezés a jövőben túlmutathat a döntően infrastrukturális jellegű Közös Dokumentumon, sőt később annak továbbfejlesztéséhez is keretet adhat.  Egy közös területi stratégia ugyanis társadalmi, gazdasági, környezeti szempontú térszerkezeti megfontolásokat is rögzíteni tud. Esély van arra, hogy olyan tervdokumentummá váljon, mely az EU területpolitikai alapdokumentuma, az Európai Területi Fejlődési Perspektívák (European Spatial Development Perspectives - ESDP) felülvizsgálatát is előidézheti. Az ESDP már rég megérett a frissítésre, ugyanis még a bővítés előtti Unió térszerkezeti sajátosságait közvetíti, a V4+2 együttműködésben részt vevő új EU tagállamok számos térszerkezeti sajátossága ezért nem jelenik meg benne. Magyarország kiemelten fontosnak tartja a közös területi stratégia kialakítását és a V4+2 országok területfejlesztési együttműködését, ennek érdekében az Európai Unió 2011 első félévében esedékes soros Magyar Elnökségének időszakában is kiemelten fogja kezelni a témát.
 
A tagállamok érintett minisztériumainak felelős szakértői a legközelebb 2010. október 28-án Bukarestben egyeztetnek a közös területi stratégia megalkotásának következő lépéseiről, és az együttműködés egyéb általános kérdéseiről.
 

forrás:
Szabó Balázs
VÁTI Nonprofit Kft.
TTÉI, Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda
CsatolmányDátumMéret
[file] Common Document05/05/11 3:14 pm3.9 MB
[file] European Spatial Development Perspective05/05/11 3:14 pm7.75 MB
[file] Miniszteri Következtetések05/05/11 3:14 pm2.34 MB
[file] Territorial Agenda05/05/11 3:14 pm55.5 KB
[file] Territorial State and Perspectives05/05/11 3:14 pm2.53 MB