A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén

Nyomtatóbarát változat
„A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén” c. turisztikai stratégia elkészítése  a DATOURWAY – A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére c. nemzetközi projekt 1. sz mintaprojekt keretén belül készül.
DATOURWAY projekthez való kapcsolódás
 
„A fenntartható turizmus fejlesztése az Alsó-Ipoly mentén” c. turisztikai stratégia elkészítése  a DATOURWAY - A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére c. nemzetközi projekt 1. sz mintaprojekt keretén belül készül.
 
A DATOURWAY transznacionális projekt előkészítése 2008-ban magyar kezdeményezésre indult és 2009 tavaszán, a Délkelet-Európai Együttműködési Programhoz benyújtott javaslat elfogadása nyomán vette hivatalos kezdetét. A projekt teljes körű vezetéséért és megvalósításáért a projekt vezetőpartnere, a VÁTI Nonprofit Kft. felel. A projekt célja hozzájárulni a Duna mente fenntartható területfejlesztéséhez. Az Európai Unió és a nemzeti kormányok támogatásával megvalósuló „DATOURWAY” projekt során 2012-ig hét ország - Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország és Olaszország – 16 partnerintézmény szakemberei közös munkával tárják fel a Duna menti megyék turisztikai adottságait, közös adatbázist hoznak létre, valamint stratégiát és öt mintaprojektet dolgoznak ki a térség turisztikai fejlesztésére. A mintaprojektek stratégiai fejlesztési céljai beépülnek a közös nemzetközi stratégiába.
 
 
Az Alsó-Ipoly menti mintaprojekt
 
A DATOURWAY 1. sz. mintaprojektje a Dunakanyar térségében a schengeni egyezmény utáni magyar-szlovák határmenti együttműködés fejlesztését célozza. A tervezési munka célja a fenntartható turizmus stratégiájának elkészítése, különös tekintettel a természetközeli és védett természeti területekre az Alsó-Ipoly mentén. A tervezési célterület 14 szlovákiai - Šahy(Ipolyság), Hrkovce (Gyerk), Vyškovce nad Ipľom (Ipolyvisk), Kubáňovo (Szete), Lontov (Lontó), Ipeľský Sokolec (Ipolyszakállos),  Bielovce (Ipolybél), Pastovce (Ipolypásztó), Salka (Ipolyszalka), Malé Kosihy (Ipolykiskeszi), Leľa (Leléd), Bajtava (Bajta), Kamenica nad Hronom (Garamkövesd) és Chľaba (Helemba) - és 15 magyarországi település – Drégelypalánk, Hont, Bernecebaráti, Kemence, Perőcsény, Tésa, Nagybörzsöny, Vámosmikola, Letkés, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Szob, Zebegény, Márianosztra, Kóspallag – az Alsó-Ipoly térségében.
 
 
 
 
A tervezés 2010. októbertől  2011. júniusig tart. A projektet a szlovákiai Somorjai Regionális Fejlesztési Ügynökség vezeti,  a VÁTI Nonprofit Kft. pedig partnerként vesz részt a munkában és további három alvállalkozó – szlovákiai Garam-Ipoly Regionális Fejlesztési Ügynökség,  valamint a magyarországi Magosfa Alapítvány és Acrida Bt. működik közre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mintaprojekt elvárt eredményei
 
1.       Széleskörű turisztikai helyzetfeltárás, -értékelés
2.       Turisztikai stratégia elkészítése
3.       Több ütemű cselekvési terv kidolgozása – Projektjavaslatok megfogalmazása
4.       Befektetési javaslatok összegyűjtése
5.       Fejlesztéspolitikai irányelvek megfogalmazása
6.       Tervezési tanulságok megfogalmazása
7.       A mintaprojekt stratégiájának és adatbázisának a DATOURWAY projektbe való illesztése
8.       Térségi turisztikai kiadvány elkészítése a mintaprojekt eredményeinek feltüntetésével
 
A mintaprojekt előrehaladása- főbb lépések
 
A mintaprojekt tervezésében az első lépést 2010 október-november folyamán a tervezési terület lehatárolása és tervezés részletes metodikájának kidolgozása jelentette. A mintaprojekteket felügyelő román partner útmutatásával elkészült az Alsó-Ipoly menti 14 szlovákiai és 15 magyarországi területre szóló projektösszefoglaló adatlap, munkaterv és tartalomjegyzék.
A mintaprojekt munkaindító ülése 2010. november 16-án a VÁTI Nonprofit Kft-ben került megrendezésre. A tervezők bemutatták a Datourway projekt eddig eredményeit és további feladatait valamint a mintaprojekt részletes tervezési tematikáját és módszerét. Az érintettek között olyan a tervezési célterületen aktív projektgazdákat köszönthettek a tervezők, akik hozzászólásukkal segítették az Alsó-Ipoly menti területre vonatkozó adatok és információk bővítését, rendszerezését
 
A mintaprojekt magyarországi bemutatására a legfőbb érintett csoportnak, a 15 település polgármestereinek 2010. december 6-án Szobon  a Szobi Kistérségi Tanácsülésen nyílt lehetősége a tervezőknek a kistérségi társulás munkaszervezet vezetője meghívására.  A települések vezetői a tanulmányterv megalkotásán túl, a gyakorlatban megvalósítható projektek kigondolását és képviseletét kérték a tervezőktől. A mintaprojekt szlovákiai bemutatására, a 14 település polgármestereinek 2011. január 21-én Ipolyszakálloson/Ipelsky Sokolec kistelepülésen a Méhecske Panzióban került sor.
 
A 29 település polgármesteri interjúsorozata 2011. január 24. és február 4. között zajlott le. Minden település elöljárója szívélyesen fogadta a VÁTI és a Garam-Ipoly Regionális Fejlesztési Ügynökség tervező kollegáit és 2-2,5 órát szánt a 80 pontos kérdőív megbeszélésére, térképen történő bemutatására.  A kérdőívek eredménye a vizsgálatba beépül.
 
 
A szlovák-magyar kétoldalú tervezés vizsgálati eredményeinek bemutatására és a turizmus stratégia építésére, 2011. március 1-én és 2-án, Magyarországon, Kemencén a Feketevölgyi Panzióban került sor. A két napos rendezvényre több mint 50 résztvevő látogatott el.  Mind a szlovákiai, mind a magyarországi oldalról érkeztek a területen érintett államigazgatási szervektől, önkormányzatoktól, civil szervezetektől, vállalkozói körből meghívott képviselők. A térségi érintettek  részvételével folyó  két napos  találkozó célja a térség adottságainak közös kiértékelése és erre alapozott célok és intézkedések megfogalmazása volt. Az első nap délelőttjén a tervezők bemutatták az elkészült vizsgálati anyagot. Míg a rákövetkező másfél nap közös munkával telt. Egyéni és csoportmunkában lépésről lépésre beazonosították a résztvevők a térség adottságait (SWOT analízis) és megalkották a fejlesztési stratégiát, a célpiramis egyes szintjeit. A kialakított intézkedések részletes kidolgozása és projektajánlás a tervezés következő fázisában a tervezők feladatát képezte.
 
 
A következő munkaülésre 2011. április 19-20. került sor Szlovákiában, Chl'aba/Helemba település Kováčov/Kovácspatak részén lévő   Panoráma Hotelben.  A 30 megjelent térségi érintett  részvételével folyó  két napos  találkozó célja a térség adottságaira alapozott célrendszerbe (célpiramis) illeszkedő, a turisztikai fejlesztési irányok (prioritások) által kijelölt intézkedések megbeszélése és az ehhez kapcsolódó projektötletek gyűjtése volt. A jelenlévők aktív és sokrétű hozzászólásai eredményeként 28 projekttéma gyűlt össze. A projekteket témájuk, pályázhatósági-megvalósítási ütemezésük, előkészítettségük szerint csoportosították és a 2 éven belül  megvalósíthatónak ítélteket a 2 éves cselekvési terve sorolták a tervezők. A részletes projektadatlapok kidolgozása a potenciális projektgazdák konzultációjával közösen a tervezők feladatát képezik.
 
A projekt zárórendezvényét tanulmányi kirándulással egybekötve június 7-8-án tartják Ipel’ské Predmostie/Ipolyhídvég településen, ahol a tervezők a projekt eredményeiről számolnak be a térségi érintetteknek és a DATOURWAY projekt egyéb mintaprojektben résztvevő partnereknek.
 
 
Elérhetőség
 
A mintaprojektről bővebb tájékoztatást a következő honlapon kaphat és az elkészült dokumentumok letölthetők: http://www.datourway.eu/index.php?pilot_projects/hu/17/12/0/21/0/0/0
 

Összeállította:
Faragóné Huszár Szilvia
projektkoordinátor
VÁTI Nonprofit Kft. TTÉI