Zala megye területrendezési terve

Nyomtatóbarát változat
Egyeztetési dokumentáció

Zala Megye Területrendezési Terve módosításának véleményezése
 
A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt feladatát teljesítve, az Országos Területrendezési Tervről szóló (2008-ban módosított) 2003. évi XXVI. törvény 37.§ (3) pontjában rögzítettek figyelembevételével Zala megye Önkormányzata elkészítette Zala Megye Területrendezési Terve módosításának tervezetét.
 
Zala megye hatályos területrendezési terve 2004-2006 között készült. A tervet a Megyei Közgyűlés 20/2006. (XII.20.) ÖR számú közgyűlési rendeletével fogadta el. A megyei területrendezési terv - a jóváhagyása időszakában hatályos Országos Területrendezési Terv figyelembevételével - határozta meg a megye szerkezetének, területhasználatának és területi szabályozásának rendszerét.
 
Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés 2008-ban módosította az OTrT-ről szóló törvényt, (jelentős mértékben átalakítva az ország térszerkezetére és területhasználati rendszerére vonatkozó korábbi terveket, illetve a területrendezés során alkalmazandó szabályokat) szükségessé válik Zala megye területrendezési tervének felülvizsgálata és módosítása. (A módosítás területi hatálya Zala megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén kívüli településeire terjed ki.)
 
A módosítás tervezési előkészítésére a hatályos tervet is készítő PESTTERV Kft kapott megbízást.
Elkészült Zala Megye Területrendezési Terve módosításának tervezetét tartalmazó EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ, amelyet a Közgyűlés Térségfejlesztési Bizottsága 2010. június 25-i ülésén megtárgyalt és széleskörű egyeztetésre alkalmasnak minősített.
 
Az egyeztetésre a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben meghatározott körben és módon kerül sor.
 
 
Az EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ két kötetben tartalmazza a Megyei Területrendezési Terv módosításának szakmai anyagát.
 
Zala megye területrendezési terve módosítása, egyeztetési dokumentáció
I. kötet
2010. Június
Az I. kötet tartalmazza a jóváhagyásra kerülő munkarészeket:
a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Megyei Területrendezési Tervről szóló rendeletének tervezetét a kapcsolódó szöveges és térképi mellékletekkel együtt,
a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Megyei Területrendezési Terv megyei szabályozási ajánlásairól szóló határozat tervezetét a kapcsolódó szöveges és térképi mellékletekkel együtt,
a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozat tervezetét a Megyei Területrendezési Terv módosítása érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről.
Letöltés (577KB)
 
Zala megye területrendezési terve módosítása, egyeztetési dokumentáció
II. kötet
2010. Június
A II. kötet tartalmazza a megalapozó és az alátámasztó munkarészeket:
a Megyei Területrendezési Terv jóváhagyásra kerülő munkarészei alátámasztásaként és kiegészítéseként - a tartalmi követelményekben meghatározott tématerületekre vonatkozó ­elemzéseket, műleírásokat,
valamint a terv módosítása keretében érvényesített változásokról szóló társadalmi-, gazdasági- és környezeti hatásvizsgálat tervezetét.
Letöltés (2 MB)
 
Zala Megye Területrendezési Terve módosítása. Környezeti Vizsgálat.
Készítette: Kollányi László
(Célrendszer vizsgálata)
Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén a Pestterv Kft. megbízásából
Budapest, 2010 június
Külön - a módosított tervtől elkülönülő - kötet tartalmazza a tervmódosítás "környezeti értékelését", a külön jogszabályban rögzítetteknek megfelelően elindított "környezeti vizsgálati eljárás" első eredményeinek bemutatását.
Letöltés (432 KB)
 
Valamennyi - jóváhagyásra kerülő és alátámasztó - munkarész a széleskörű települési önkormányzati, ágazati és társadalmi egyeztetés eredménye figyelembevételével kerül majd véglegesítésre. A hatásvizsgálat és a "környezeti vizsgálat" is a végleges tervi elhatározások figyelembevételével készül el végleges formájában.
 
Ezt követi majd a Megyei Területrendezési Terv - megyei közgyűlési előterjesztésre alkalmas - dokumentációjának elkészítése. A terv előterjesztésére és jóváhagyására akkor kerülhet sor, ha a benyújtott dokumentumok alapján a területrendezésért felelős miniszter nyilatkozik a módosított megyei területrendezési terv és a hatályos Országos Területrendezési Terv összhangjáról.
 
A megyei Közgyűlés a tervezet, a hatásvizsgálat és a "környezeti vizsgálat" együttes ismeretében dönt majd a terv módosításáról. A megyei területrendezési terv végleges dokumentációja a jóváhagyást követően kerül majd kidolgozásra és megküldésre mindazon kormányzati-, önkormányzati és társadalmi szervezetek számára, akik részt vesznek a tervezési-, egyeztetési eljárásban és akik szerepet vállalnak a tervben rögzítettek érvényesítésében.
 
A területrendezési terv folyamatban lévő módosítása a tervezés és az egyeztetés minden fázisban publikálásra kerül az Interneten a megyei Önkormányzat honlapján annak érdekében, hogy a benne foglaltak megismerhetők és véleményezhetők legyenek a megye társadalma számára.