Tolna megye területrendezési terve

Nyomtatóbarát változat
Megbízó: Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából
Generál tervező: KÖRNYEZETTERV Kft
Vezető területrendező tervező:Lázár Tibor, Dr. Laposa József
Tervezők: Tábori Attila, Szántó Katalin, Polgár Judit, Heckenast Judit, Tóth Helga, Skorka Lajos, Szabó Gábor
Munkatársak: Magyar Gergely, Majorossy Mária
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével módosította Tolna Megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendeletét. Továbbá a Közgyűlés a 2/2012. (II. 17.) kgy. határozatával rendelkezett a Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedésekről.
 
A megyei területrendezési terv a megye térségi szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
 
A megye térségi övezeteinek területét M=1:100000 méretarányban a Rendelet 3. mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint
 1. Magterület, Pufferterület, Ökológiai folyosó
 2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
 3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, Erdőtelepítésre alkalmas terület
 4. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület, Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
 5. Történeti települési terület, Világörökség-várományos terület
 6. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
 7. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe
 8. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
 9. Együtt tervezhető térség
 10. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület
 11. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
 12. Nagyvízi meder
 13. Földtani veszélyforrás területe
 14. Vízeróziónak kitett terület
 15. Széleróziónak kitett terület
 16. Rendszeresen belvízjárta terület

forrás:
Tolna megye területrendezési terve
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Tolna megye Területrendezési Terve
2012
26/03/12 4:38 pm3.2 MB
[file] Tolna megye Területrendezési Terve
A 2/2012. (II. 17.) kgy. határozattal hatályát vesztett verzió, 2004
10/11/10 4:08 pm14.31 MB