Pest megye területrendezési terve

Nyomtatóbarát változat
Pest Megye Közgyűlésének 21/2006. (IX.8.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Területrendezési Tervéről
 
A megyei területrendezési terv
 
A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
A megye szerkezeti tervét a rendelet M = 1:50.000 méretarányú 1. számú rajzi melléklete, a térségi övezetek határait a rendelet M = 1:100.000 méretarányú 2/1.-2/14. számú rajzi melléklete tartalmazza.
 
A területrendezési terv Pest megye Budapesti Agglomeráción kívüli területének településeire vonatkozik.
 
Pest megye térségi övezetei
Pest megye területrendezési övezetei tartalmazzák az Országos Területrendezési Terv által meghatározott országos övezeteknek 1:100.000 méretarányban történő pontosítását (1:150.000 léptékben megjelenítve), valamint az Országos Területrendezési Terv által meghatározott megyei övezetek területének 1:100.000 méretarányban történő lehatárolását (1:150.000 léptékben megjelenítve).
 
Országos övezetek:
a) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete (2/1. melléklet)
b) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezete (2/2. melléklet)
c) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete (2/3. melléklet)
d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (2/4. melléklet)
 
Térségi övezetek:
a) Országos ökológiai hálózat övezetei (2/5. melléklet)
  • Védett természeti terület övezete
  • Ökológiai zöld folyosó övezete3
b) Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete (2/6. melléklet)
c) Tájképvédelmi terület övezete (2/7. melléklet)
d) Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (2/8. melléklet)
e) Rendszeresen belvízjárta terület övezete (2/9. melléklet)
f) Hullámtér és nyílt ártér övezete (2/10. melléklet)
g) Csúszásveszélyes terület övezete (2/11. melléklet)
h) Vízeróziónak kitett terület övezete (2/12. melléklet)
i) Széleróziónak kitett terület övezete (2/13. melléklet)
j) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete (2/14. melléklet)
 
Készítette: a Pest Megyei Önkormányzat megbízásából a PESTTERV Kft., 2006.
 
Letöltés (zip, 63 MB)