Nógrád megye területrendezési tervének módosítása 2011

Nyomtatóbarát változat
Nógrád megye hatályos területrendezési tervét a Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2005. (XII. 01.) számú rendeletével fogadta el. A megyei területrendezési terv kidolgozásának alapja a 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint az azt követően megjelent, a területrendezési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeit rögzítő 1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet volt.

Időközben azonban megtörtént az OTrT aktuális felülvizsgálata, a módosított törvényt az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el. A törvény többek között előírta, hogy a már elfogadott megyei területrendezési terveket – közöttük a Nógrád megyére vonatkozót is – 2011. december 31-ig a módosított törvénnyel összhangba kell hozni. Fenti törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Nógrád megye területrendezési terve módosításának – központi forrásból is támogatott – elkészítésére a Megyei Önkormányzat által 2010 októberében indított közbeszerzési eljárás alapján a VÁTI Nonprofit Kft. kapott megbízást. A tervezési szerződés ütemezése szerint az egyes munkafázisok időben úgy követik egymást, hogy a módosított megyei területrendezési terv elfogadási anyaga legkésőbb 2011 decemberében a Közgyűlés elé kerülhessen.

A megyei területrendezési terv módosításának jogszabályi háttere az OTrT törvény mellett alapvetően a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) számú Korm. rendelet.

Nógrád megye területrendezési tervének módosítása ez utóbbi jogszabály felhatalmazása alapján – az előkészítő és a javaslattevő fázis összevonásával – egyfázisú tervezési folyamatban került kidolgozásra és egyeztetésre kiküldésre 2011. május - június hónapokban.
Az egyeztetési eljárás során beérkező és elfogadásra kerülő vélemények, valamint a területi tervtanács állásfoglalása alapján történik az egyeztetési anyag korrekciója, ami az elfogadási fázis kidolgozásának alapjául is szolgál.

 
Nógrád megye területrendezési tervének módosítása:
CsatolmányDátumMéret
[file] Stratégiai környezeti vizsgálat
Nógrád megye területrendezési tervének módosítása - Környezeti vizsgálat
04/05/11 11:31 am829.78 KB
[file] Vizsgálatok
Nógrád megye területrendezési tervének módosítása - Vizsgálatok
04/05/11 11:31 am17.84 MB