Komárom-Esztergom megyei területrendezési terv - módosítás

Nyomtatóbarát változat
Javaslattevő fázis – jóváhagyandó munkarészek
Véleményezési anyag
 
Megbízó:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
 
Generáltervező:
Város-Teampannon kft.
 
Felelős területrendező tervezők
Koszorú Lajos vezető területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Lázár Tibor vezető területrendező tervező Környezetterv Kft.
 
Tervezők:
Szántó Katalin területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Tábori Attila környezetgazdálkodási mérnök Város-Teampannon Kft.
Tóth Helga környezetgazdálkodási mérnök KÖTÁG Bt.
Polgár Judit szociológus
Wettstein Anikó közlekedésmérnök Főmterv zRt.
Kádi Ottó közlekedésmérnök Főmterv zRt.
Győri Benjámin településmérnök Ur-ben design Kft.
Koszorú Bálint településmérnök Kobala Bt
Nagy Márta konzulens Város és Gazdaság Kft.
Raáb József építész Ur-ben design Kft.
Skorka Lajos építész Város-Teampannon Kft.
Szőke Tamás településmérnök KÖTÁG Bt.
Tornai Mátyás építész Város és Gazdaság Kft.
 
Szakértő:
Vécsei Pál, szociológus, Dinamikus Tér kft..
 
Munkatárs:
Munkácsi Péter, GEOMONT Bt.
 
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Közgyűlése – törvényi kötelezettségének megfelelően – 2010 decemberében megindította a megye 22/2005. (IX.29) sz. közgyűlési rendelettel, továbbá a 183/2005 (IX.29.) sz. és 184/2005 (IX.29.) sz. közgyűlési határozatokkal jóváhagyott területrendezési tervének módosítását. A megyei területrendezési terv (továbbiakban MTrT) elsősorban az országos, a térségi és a települési szintű szerkezetalakítási, rendezési szándékokat hivatott térben összehangolni. Fontos feladata továbbá a tervnek, hogy a magasabb szintű jogszabályok szabta keretek között – térben egymáshoz hangolja a települések egyedi szándékait, illetve a helyi és a térségi igényeket is. A megyei területrendezési terv módosításának jóváhagyása után csak azzal összhangban lévő településrendezési tervek hagyhatók jóvá. A módosítás várhatóan 2012 januárjában lép hatályba. Az előkészítő munkarészek következő fejezetei során a 2005-ben jóváhagyott MTrT-hez képest történt változásokat emeljük ki. Nem szerepelnek a helyzetfeltárásban azok a fejezetek, melyek vonatkozásában nem történt változás (lásd természeti-táji adottságok). Ezek a hatályos terv vizsgálatában visszakereshetők.
 
Megalapozó munkarészek
 
Környezeti értékelés
 
Helyzetelemzés
 
Jóváhagyandó munkarészek