Csongrád megye területrendezési tervének módosítása

Nyomtatóbarát változat
Egyeztetési anyag
 
Megbízó: Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal
Generáltervező: Város-Teampannon Kft.
 
Felelős területrendező tervezők:
Koszorú Lajos vezető területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Lázár Tibor vezető területrendező tervező Környezetterv Kft.
 
Tervezők:
Szántó Katalin területrendező tervező Város-Teampannon Kft.
Tábori Attila környezetgazdálkodási mérnök Város-Teampannon Kft.
Tóth Helga környezetgazdálkodási mérnök KÖTÁG Bt.
Balogh Tünde településrendező tervező Új Lépték Bt.
Várkonyi Gábor településtervező Új Lépték Bt.
Rhorer Ádám közlekedésmérnök Közlekedés Kft.
Polgár Judit szociológus
Lieszkovszky József Pál geográfus
Tornai Mátyás építész Város és Gazdaság Kft.
Magyar Gergely egy. hallgató gyakornok
 
Munkatárs: Munkácsi Péter, GEOMONT Bt.
 
Csongrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése – törvényi kötelezettségének megfelelően – 2011 márciusában megindította a megye 21/2005. (XII.1) rendelettel, továbbá a 183/2005 (IX.29.) sz. és 170/2005 (XI.24.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott területrendezési tervének módosítását. A megyei területrendezési terv (továbbiakban MTrT) elsősorban az országos, a térségi és a települési szintű szerkezetalakítási, rendezési szándékokat hivatott térben összehangolni. Fontos feladata továbbá a tervnek, hogy a magasabb szintű jogszabályok szabta keretek között – térben egymáshoz hangolja a települések egyedi szándékait, illetve a helyi és a térségi igényeket is. A megyei területrendezési terv módosításának jóváhagyása után csak azzal összhangban lévő településrendezési tervek hagyhatók jóvá. A módosítás várhatóan 2012 januárjában lép hatályba.
 
Bár a tervezők megbízása tervmódosításra szól, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 2005- ben jóváhagyott tervet megalapozó helyzetfeltárás 1997-ben, míg a területrendezési program 1999-ben készült. A javaslattevő fázis kidolgozása ugyan 2000-ben elkezdődött, ám az Országos Területrendezési Terv (OTrT) kidolgozásának elindulása miatt a tervezés leállt és csak az OTrT 2003. évi jóváhagyását követően folytatódott. A közel évtizedes csúszás ellenére a 2005-ben jóváhagyott terv alapjául az 1997-ben készült vizsgálat és az 1999-ben jóváhagyott program szolgált. Időben közelebbi átfogó helyzetfeltárás a 2007-ben jóváhagyott megyei területfejlesztési koncepcióhoz készült, ehhez azonban értelemszerűen számos olyan vizsgálati munkarész nem készült el, amire a területrendezésnek szüksége lenne. A 2009-ben bekövetkezett jogszabály-módosítás a vizsgálati tematikát tovább bővítette.
 
1. Jóváhagyandó munkarészek
 
1. Jóváhagyandó szöveg térképek nélkül
 
2. A Rendelet 1. sz. melléklete: Térségi szerkezeti terv
 
2.a) Térségi szerkezeti terv jelmagyarázat
 
3. A Rendelet 3. sz. melléklete: Övezeti tervlapok
 
4. Ajánlások, 2. sz. melléklet: Sajátos megyei térségek
 
5. Intézkedés, 2. sz. melléklet: Intézkedési tervlapok
 
 
2. Megalapozó munkarészek
 
3. Helyzetelemzés