Ausztria Területfejlesztési Koncepciója 2011

Nyomtatóbarát változat
I.                    Bevezetés
Ausztria Területfejlesztési Koncepciójának szükségessége – Küldetés / Jövőkép
Mit kell figyelembe vennie Ausztria Területfejlesztési Koncepciójának? Hatótényezők és politikai keret
Melyek az elérendő célok? Az „Ausztria Területfejlesztési Koncepciója 2011” alapvető tételei és célkitűzései
 
II.                  Akcióterv
 
Pillérek – Akciók – Feladatok
 
1.      Pillér - Regionális és országos versenyképesség
1.1     Az elérhetőség versenyképes térségeket hoz létre: A vonalas infrastruktúra integrált továbbfejlesztése
1.2     A növekedés hajtóereje: Kutatás, technológia és innováció
1.3     Regionális innovációs politika, a foglalkoztatás növekedése és minősége
 
2.      Társadalmi sokszínűség és szolidaritás
2.1     Bevándorlók országa úton a bevándorlók társadalma felé
2.2     A helyi és regionális szintű alapszolgáltatások biztosítása
2.3     A növekedés kérdésének minőség-orientált megközelítése
 
3.      Klímaváltozás, Adaptáció és Erőforrás-hatékonyság
3.1     Energetikailag önellátó régiók – az energetikai rendszerek területi hatásai
3.2     A természeti katasztrófák elleni védelem elsődleges területei
3.3     A települések és szabad térségek fenntartható fejlesztése
3.4     Fenntartható mobilitás
 
4.      Együttműködő és hatékony kezelési rendszerek
4.1     A térségi tervezés erősítése
4.2     Egy országos agglomerációs politika kidolgozása
4.3     A vidéki és városi térségek közötti új partnerség kialakítása
4.4     Az országos és európai távlatok erősítése
 
III.                Kitekintés és végrehajtás
Az Ausztria Területfejlesztési Koncepciója 2011: Egy dokumentum, de inkább egy folyamat
A végrehajtás részletezése
 

Szógyűjtemény