Országos Területi Helyzetkép 2008 - Regional Status Report of Hungary 2008

Nyomtatóbarát változat
Megjelent az Országos Területi Helyzetkép című területfejlesztési szakkiadvány, mely a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (jogutódja: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) megbízásából és támogatásával készült. A szakmai anyag összeállítását és a megjelenéssel kapcsolatos feladatok koordinálását ajelenlegi VÁTI Kht. (jelenleg VÁTI Nonprofit Kft.) végezte.
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az uniós és a hazai források minden eddiginél nagyobb lehetőséget teremtenek az ország, és az egyes térségek fejlődéséhez. A források minél hatékonyabb felhasználása érdekében, a fejlesztési célokat a területi adottságokat figyelembe véve szükséges meghatározni.
 
Az "Országos Területi Helyzetkép" című kiadvány ehhez kíván hozzájárulni szakmai szempontok szerint végzett területi vizsgálatával és elemzéseivel. A Helyzetkép célja, hogy átfogóan bemutassa Magyarország térszerkezetét, a régiók és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) célterületeinek állapotát, továbbá hasznos útmutatóként szolgáljon az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak hatékonyabb lebonyolításához. A szakkiadvány az OTK célkitűzéseihez igazodva ismerteti a 2006 év területi helyzetképét.
 
A kiadvány a 2006-os év adataira támaszkodva a Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszerben (T-MER) meghatározott, a térszerkezetet befolyásoló társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki infrastrukturális tényezőcsoportok, mutatók területi szempontú elemzéséből állt össze, felhasználva az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatbázisát. Az Kiadvány szakmai alapját a 2008-ban elkészült "Országos Területi Helyzetkép 2006" című, a területi folyamatokról szóló éves jelentés adta.
 
A szakkiadványt elsősorban ágazati és területi fejlesztéssel foglalkozó tervezőknek és a területfejlesztésben érintett szervezeteknek ajánljuk, továbbá értékes információkkal szolgálhat a kutatók és a területfejlesztés iránt érdeklődők számára.
 
Az "Országos Területi Helyzetkép" kiadvány tartalma
  • Előszó, bevezető
  • Intézményrendszer
  • Hosszú távú átfogó OTK-célok
  • Területi integráció Európába
  • Területi versenyképesség alakulása
  • Területi felzárkózás
  • Fenntartható térségfejlődés
  • Régiók helyzete
  • Középtávú területi célok az OTK-ban
  • Módszertan
CsatolmányDátumMéret
[file] Az Országos Területi Helyzetkép (magyar) 1. rész
2008-ban megjelent kiadvány
09/11/10 10:33 am15.29 MB
[file] Az Országos Területi Helyzetkép (magyar) 2. rész
2008-ban megjelent kiadvány
09/11/10 10:34 am13.29 MB
[file] Regional Status Report of Hungary - 1-rész09/11/10 10:35 am15.68 MB
[file] Regional Status Report of Hungary - 2. rész09/11/10 10:36 am13.61 MB