Országos Területi helyzetkép

Nyomtatóbarát változat
Az Országos Területi Helyzetkép évente megjelenő területfejlesztési szakkiadvány, amely tényszerű tájékoztatást ad az ország térszerkezetének alakulásáról, valamint elemzést szolgáltat az ország területi helyzetképéről, a területfejlesztési politika céljaihoz kapcsolódóan.
 
A Helyzetkép célja, hogy átfogóan bemutassa Magyarország területi gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastrukturális helyzetét, a régiók és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) célterületeinek állapotát, továbbá hasznos útmutatóként szolgáljon az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjainak hatékonyabb lebonyolításához. Az OTK célkitűzéseihez igazodva ismerteti egy adott évben a  területi helyzetképet a térségi versenyképességen, a területi felzárkózáson, a fenntartható térségfejlődés és örökségvédelmen, az európai területi integrálódáson, és a regionalizmuson keresztül.
 
Az elemzés az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) adatain, módszertanilag pedig a Területfejlesztési Megfigyelő és Értékelő Rendszeren (T-MER), mint a területfejlesztési politika céljait segítő területi monitoring, elemző, értékelő modellen alapul.