Településekre vonatkozó fontosabb jogszabályok

Nyomtatóbarát változat
TÖRVÉNYEK:
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről
 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről
 
a helyi önkormányzatokról
 
 
KORMÁNYRENDELETEK:
 
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
 
az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
 
a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
 
a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
 
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
 
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
 
a térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól
 
az országos településrendezési és építési követelményekről
 
 
ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATOK:
 
a települések egészséges ivóvízellátását elősegítő 1993-1994. évi kormányprogramról
 
 
KORMÁNYHATÁROZATOK:
 
az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fórumának létrehozásáról, valamint a Kormány és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés és párbeszéd megerősítéséről
 
MINISZTERI RENDELETEK:
 
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról
 
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról
 
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról
 
a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
 
a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
 
a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 
 
forrás: