Településekre vonatkozó fontosabb jogszabályok

Nyomtatóbarát változat
TÖRVÉNYEK:
 
Magyarország helyi önkormányzatairól
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről
 
 
KORMÁNYRENDELETEK:
 
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 
a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
 
az országos településrendezési és építési követelményekről
 
a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
 
 
forrás: