Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 Területi Hatásvizsgálat, társadalmi egyeztetés

Nyomtatóbarát változat
Nógrád Megye Önkormányzata – a 218/2009. (X. 6.) számú Korm. rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően – 45 napos véleményezési eljárásra bocsátja a „Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” dokumentumát, valamint annak mellékletét képező „Területi Hatásvizsgálatát”.
 
A dokumentáció két kötetben (Program, Hatásvizsgálat) érhető el, jelen felhívás szövege alatt (pdf. formátumban). Kérjük, hogy az elkészült dokumentációhoz tett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket legkésőbb 2021. május 8-ig szíveskedjen megküldeni, a teruletfejlesztes@nograd.hu e-mail címre.