Kistérségekre vonatkozó fontosabb jogszabályok

Nyomtatóbarát változat
TÖRVÉNYEK:
 
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
 
a területfejlesztésről és a területrendezésről
 
 
KORMÁNYRENDELETEK:
 
a Kistérségi Koordinációs Hálózatról
 
a kedvezményezett térségek besorolásáról
 
a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetéséről és jogutódlásáról
 
a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól
 
a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről
 
a térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól
 
 
ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATOK:
 
a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről
 
az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
V. 5. pontja (Kistérségi szint megerősítése a program alapú integrált fejlesztések biztosításával)
 
 
MINISZTERI RENDELETEK:
 
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról
 
a kistérségi támogatási alap célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól
 
 
forrás: