A Tisza mente Integrált Területfejlesztési, Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Koncepciója

Nyomtatóbarát változat
Készítette: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft, MTA RKK ATI, VIZITERV Consult Kft.
Dátum: 2004
 
A Tisza mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciójának elkészítése része a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó vállalkozásnak, amely úttörő mind a döntéshozók, az ezt elrendelő Kormány, a Vásárhelyi terv (VTT) Tárcaközi Bizottsága és a Megbízó OVF részéről, mind az érintett lakosság és szakemberek részéről. A VTT paradigmaváltó koncepció árvízvédelmi és térségfejlesztési, tájhasználati szempontból egyaránt.
 
 
A kitűzött feladat, az integrált koncepcióra vonatkozó tervezői javaslat - a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület és vidékfejlesztését
szolgáló programról szóló 1107/2003. (XI. 5.) sz. Kormányhatározat 1. számú melléklet szerinti - alapelveknek megfelelő tartalommal való kidolgozása.
 
A Kormány szándéka szerint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) a Tisza térség komplex árvízvédelmi, terület- és vidékfejlesztési programja:árvízvédelmi oldalról a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelését, az árvízszintek csökkenését célozza, a nagyvízi meder vízszállító képességének javításával és hazai árapasztó tározásos rendszer megvalósításával. A komplex, terület- és vidékfejlesztéssel kiegészülő program célja, hogy az árapasztás
  • együtt járjon az ártér szabályozott vízkivezetéssel történő reaktiválásával,
  • segítse a térség adottságaihoz igazodó tájhasználatváltását,
  • szolgálja a folyó és ártere közötti kapcsolat szabályozott, társadalom által ellenőrzött helyreállítását,
  • növelje az ökológiai és gazdasági potenciált, és nem utolsósorban mindezek alapján
  • serkentse az érintett vidéki térség fejlődését, az életkörülményeik és gazdálkodási feltételek javulását.
A tervezési terület - a területrendezési tervezéssel egyezően - a Tisza problematika természeti összefüggései és a megoldás területigénye miatt a folyó teljes hazai árterét
magábafoglalja. 443 településre terjed ki, 1 millió 754 ezer fő lakosú, az ország negyedét kitevő (2.272,5 ezer hektár) területű, 9 megyét, 51 statisztikai kistérséget érint részben vagy egészben. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerint a területfejlesztési koncepció az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket illetve információkat biztosít a kapcsolódó tervezés és a területfejlesztés szereplői számára.
 
Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési program.
 
A munka az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság szerződése keretében a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal és a  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai irányításával készült.
 

forrás:
A Tisza-mente Integrált Területfejlesztési, Vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Koncepciója
CsatolmányDátumMéret
[file] A Tisza-mente integrált területfejlesztési%2C vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója
2004
21/10/10 2:06 pm813.28 KB