Balaton Régió stratégiai fejlesztési programja 2002-2006.

Nyomtatóbarát változat
Balaton Régió stratégiai fejlesztési programja 2002-2006. év
Készítette: Balatoni Integrációs Kht. A Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából, 2001.
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, a "Balaton Régió" évszázadok óta szerves régiót képez a Balaton körül, amelynek összekötő ereje a tó maga, illetve az általa meghatározott gazdasági- társadalmi környezet. A Balaton Régió a nemzetgazdaság jelentős tényezője, az ország idegenforgalmi bevételeinek mintegy harmada képződik a területén, sőt egyes becslések ezt jóval meghaladó részesedést valószínűsítenek.
 
A régió hosszú távú fejlesztésének alapozó dokumentuma a BKÜ Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója, amely kijelöli a fejlesztés fő célcsoportjait. E dokumentumra is támaszkodva készült el a régió Előzetes Regionális Fejlesztési Terve (ERFT), amely az úgynevezett "Phare tükörrégiós" támogatások felhasználásának kereteit szabja meg a 2001-2003 időszakra.
 
Az ERFT nem teljes körű fejlesztési terv, mivel csak a Phare program által támogatható területekre, nevezetesen a humán erőforrások, a gazdasági infrastruktúra és a turizmus fejlesztésére koncentrálódik.
 
A jelen Stratégiai Fejlesztési Program a fenti dokumentumokra építve, komplex fejlesztési stratégiát fogalmaz meg a Balaton Régió számára, a 2002 - 2006 -ig terjedő időszakra. A kedvező környezeti adottságairól ismert, nemzetközileg is jelentős idegenforgalommal rendelkező régió jövőképe tömören az alábbiakban fogalmazható meg:
"A Balaton Régió a környezet, az idegenforgalom és az információs társadalom európai szintű modell régiójává kíván válni"
E jövőképből közvetlenül, illetve indirekt módon levezethető stratégiai célok az alábbiak:
  • Kedvező környezeti állapot kialakítása
  • A gazdasági erőforrások aktivizálása
  • Az infrastruktúra javítása
  • A humán erőforrások fejlesztése
  • A régió szereplői közötti együttműködés kialakítása
A stratégiai fejlesztési program kidolgozása során követett módszerrel összhangban, a jelen dokumentum a jelenlegi állapotokat feltáró helyzetelemzés, az erre épülő - a régió erősségeit és gyengeségeit, a lehetőségeket és a veszélyeket feltáró - SWOT analízis, és az ebből következő - programi szintig lebontott - stratégia szakaszokból tevődik össze. Az egyes fejezeteket a régió szakértő szervezetei illetve külső szakértők készítették, ezáltal a kidolgozásba bevonásra került a régió minden jelentősebb intézményi szereplője és a civil szféra, amely már a készítés során számottevő mértékű társadalmi egyeztetést eredményezett. A stratégiai program komplexitása egy oldalról azt is jelenti, hogy olyan programok is szerves részét képezik a programnak, amelyek nem tartoznak a BFT kompetenciájának körébe, hanem ágazati jellegűek, így az ezekhez szükséges források elsősorban a központi költségvetésben jelennek meg.
 
Más oldalról azt kell a kompelxitás alatt érteni, hogy a vízgazdálkodási és a környezetvédelmi fejlesztésekre vonatkozó programok nem a 2000. évi CXII. számú törvénynek megfelelő területi lehatárolást használják, hanem a Balaton vízgyűjtő területét tekintik fejlesztési egységnek. A stratégia, a fejlesztési koncepcióval összhangban, 5 prioritást tartalmaz, amelyek 18 intézkedésre bomlanak, összesen 106 programot tartalmazva.
 
Szakértői számítások szerint, az programok 2002 és 2006 évek közötti megvalósításához szükséges forrás mintegy 390 milliárd forint, amely BFT forrásokból, a központi költségvetésből, regionális forrásokból (Dél-, Közép-, Nyugat Dunántúli Régió , illetve Somogy-, Zala-, és Veszprém megye területfejlesztési forrásai), nemzetközi forrásokból (EU előcsatlakozási alapok, EU strukturális alapok, egyéb) és a bevonandó vállalkozói tőkéből tevődik össze.
 
A stratégiai fejlesztési program legfontosabb következtetése, hogy a mind költségvetésében, mind várható hatásában nagyléptékű, komplex fejlesztési program megvalósításának feltétele az, hogy a BFT évi mintegy 6 milliárd forint saját forrással rendelkezzék.
 
CsatolmányDátumMéret
[file] Balaton Régió stratégiai fejlesztési programja 2002-2006. év19/10/10 3:15 pm1.22 MB