Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-2013

Nyomtatóbarát változat
A dokumentum célja a Balaton régió 2007-13-ra vonatkozó fejlesztési stratégiájának kijelölése. A fejlesztési stratégia meghatározza azokat a célokat, melyek elérése kívánatos az elkövetkezendő 7 éves programozási időszakban.

Balaton Fejlesztési Tanács
Balaton Régió fejlesztési stratégiája 2007-2013
Készítette: Vital Pro Kft.
2005. december 12.
 
A stratégia alapot nyújt jövőbeni fejlesztési döntések meghozatalához, így a Balaton régió jövőben támogatandó projektjeinek kiválasztásához, illetve a régió érdekeinek a regionális és az ágazati programokban való érvényesítésének. Továbbá iránymutatást nyújt a régió preferált fejlesztési irányairól a köz- és magánszféra számára.
 
A fejlesztési stratégia fókuszáltan a térség egységes természetföldrajzi adottságaiból következő elsősorban gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási, valamint környezetvédelmi célkitűzéseket, eszközöket fogalmaz meg. A stratégia részletesen nem foglalkozik az önkormányzatok alapfeladataihoz tartozó közszolgáltatások fejlesztési szükségleteivel, e szakterületen a stratégia csak azokat a szükségleteket említi meg, ami a fejlesztési célok eléréséhez kapcsolódó népességszám változásához kapcsolódik. Az önkormányzatok feladatkörébe tartozó alapvető közszolgáltatások fejlesztését kistérségi alapon (többcélú kistérségi társulások) az érintett tervezési-statisztikai régió fejlesztési tervének részeként kell megtervezni.
 
A stratégia a helyi szereplők, döntéshozók bevonásával készült. A Balaton Fejlesztési Tanács megvitatta a stratégia készítésének alapjául szolgáló helyzetelemzést, SWOTelemzést, valamint a jövőképre adott javaslatot és a hipotetikus fejlesztési célokat, irányokat, mely az alapját jelentette a tervezői munkának.
CsatolmányDátumMéret
[file] Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája 2007-201319/10/10 4:02 pm1012.85 KB