A 2003-2008 évi felülvizsgálat munkaközi anyagai

Nyomtatóbarát változat
A Balaton törvény öt éves felülvizsgálati szakaszának tervezési anyagai közül a mérföldköveknek számító dokumentumok kerültek fel a honlapra letölthető formában.

1. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása - Közigazgatási egyeztetetés során érkezett vélemények és a velük kapcsolatban kialakított egyeztetett álláspont
 
2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása  - Közigazgatási egyeztetésre kiküldött anyag
 
3. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosító javaslata - Egyeztetési eljárás során érkezett vélemények feldolgozása, szakmai állásfoglalások és tervezői válaszok
 
4. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény módosítása - 2007. évi társadalmi egyeztetésre kiküldött NORMASZÖVEG
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény módosítása - TÉRKÉPEK felirat nélkül) (javítva 2007.03.30):

1. Térségi szerkezeti terv 
 
2. Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület alövezete 
 
3. Országos ökológiai hálózat magterületének alövezete 
 
4. Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek alövezete 
 
5. Világörökség és világörökség-várományos területek alövezete 
 
6. Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő területek alövezete 
 
7. Felszíni szennyeződére fokozottan érzékeny területek alövezete 
 
8. Felszínmozgásra érzékeny területek alövezete 
 
9. Vízeróziónak fokozottan kitett területek alövezete 
 
10.Turisztikai fejlesztési területek alövezete 
 
11. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek alövezete 
 
12. Felszíni vízminőség-védelmi területek alövezete - Tómeder alövezete 
 
13. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területek alövezete 
 
14. Települési területek alövezete 
 
15. Védett természeti területek alövezete 
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény felülvizsgálata - A törvénymódosítás egyeztetési anyagával összhangban átdolgozott alátámasztó anyag 2007.
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény módosítása - STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT (SKV) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján